Επτά επί Θήβας: η σκηνή των ασπίδων. Οι ήρωες και οι ασπίδες τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Seven against Thebes: The scene of the shields. The heroes and their shields
Επτά επί Θήβας: η σκηνή των ασπίδων. Οι ήρωες και οι ασπίδες τους

Περπερίδου, Αδαμαντία Σάββα

Ιn the first chapter of our study we attempt to show that the scene of theshields possesses a central position in the composition of the Seven against Thebes, while the close relation between the various parts of the play is also discussed. In the second chapter our interest turns upon the dramatic function of the main scene and conclusions are stated in reference to the techniques that the poet adopted in order to achieve the desirable dramatic result. In the third part we examine the dedonomantic power of words, namely the way by which the words predict, prophesy and determine the course of future events. The cledonomantic power of the language as a semiotic system is utilized by Eteocles in his attempt to reverse the negative omens of the emblems of the enemyshields. The reports of the spy and the answers of Eteocles is the topic of the last chapter.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η ανάδειξη της κεντρικής θέσης της σκηνής των ασπίδων στη συνολική σύνθεση του δράματος και φωτίζεται η σχέση της με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. Στο δεύτερο μέρος διερευνώνται οι σημαντικότερες πτυχές της δραματικής της λειτουργίας και διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με τις τεχνικές, που υιοθετήθηκαν από τον ποιητή, προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο δραματικό αποτέλεσμα. στο τρίτο μέρος της μελέτης προβάλλεται η κληδονομαντική δύναμη των λέξεων, ο τρόπος, δηλαδή με τον οποίο οι λέξεις προσημαίνουν, προβλέπουν, προφητεύουν και καθορίζουν την πορεία των κατοπινών εξελίξεων. Αυτήν ακριβώς τη λειτουργία της γλώσσας ως σημειολογικού συστήματος αξιοποιεί ο Ετεοκλής, για να αντιστρέψει τους αρνητικούς οιωνούς των σημάτων των αντίπαλων ασπίδων. Οι αναφορές του κατασκόπου και ο τρόπος με τον οποίο ο Ετεοκλής απαντά σε κάθε μία από τις περιγραφές του αγγελιοφόρου είναι το θέμα του τέταρτου και τελευταίου μέρους του πονήματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κληδονομαντεία
Σκηνή των ασπίδων
Scene of the shields
Cledonomancy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.