Η ιστορική διάσταση του αρχαίου τοπίου: η κοσμητεία τοπίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The historic dimension of landscape: the national landsca;e commitee
Η ιστορική διάσταση του αρχαίου τοπίου: η κοσμητεία τοπίου

Παπαναστασίου, Αναστασία Δημητρίου

Η εργασία εξετάζει τη δράση της Κοσμητείας Εθνικού Τοπίου κ Πόλεων κατά τις δεκαετίες 1950-1960. Η Κοσμητεία ήταν μια επιτροπή, με μέλη επιφανείς αρχιτέκτονες κ πολεοδόμους, όπως οι Δ. Πικιώνης και Αρ. Προβελέγγιος, που είχε ως στόχο την προστασία του αττικού τοπίου από την άναρχη ανοικοδόμηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της Κοσμητείας προσέλαβαν το αττικό τοπίο : ως ιερή, προγονική γη που πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί. Η εργασία εντάσσεται δηλαδή στη συζήτηση γύρω από την έννοια τοπίο και την πρόσληψή του, επιλέγοντας ως υπόθεση εργασίας την περίπτωση της Κοσμητείας τοπίου. Παρόλο που τελικά οι προσπάθειες της δεν έφεραν αποτέλεσμα το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς αντικατοπτρίζει την κατάσταση της πνευματικής ζωής της Ελλάδας κατά την περίοδο δράσης της Κοσμητείας.
The main subject is a committee formed by architects and city planners during the decades 1950-1960 in order to protect what was considered to be a "sacred landscape". The attican landscape. The members of the committeefought against the uncontrolled building which was taking place at the time, quickly transforming into a building craze. This subject falls into the discussion on landscape and its perception, choosing the "National Landscape Committee" as a case-study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοσμητεία τοπίου
Πικιώνης
Εθνικισμός
Landscape
Nationalism
Genius loci
Perception of landscape
Attica
Αρχαιολογία
Αττικό τοπίο
Ελληνικότητα
Pikionis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)