Η εικόνα των δύο φύλων στα εν χρήσει βιβλία της Ιστορίας του Γυμνασίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The description of two genders at the textbooks of History of High School
Η εικόνα των δύο φύλων στα εν χρήσει βιβλία της Ιστορίας του Γυμνασίου

Καμαριώτη, Άννα Δημητρίου

This project examines the way the two genders, male and female, are depicted in the new textbooks of the first three classes of high school and especially if these books describe what kind of roles each gender takes over. The results shown that these textbooks deal mainly with activities that are described as suitable for men since they talk about the history of wars, politics, and inventions. Private and domestic life, fields mainly characterized as female ones, are usually mentioned briefly in the last unit of each chapter.
Σ΄ αυτή την εργασία εξετάζεται ο τρόπος που απεικονίζονται τα δυο φύλα, το ανδρικό και το γυναικείο, στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας του Γυμνασίου και συγκεκριμένα ερευνούνται οι αναφορές οι σχετικές με το είδος της δραστηριότητας με την οποία καταγίνονται τα δυο φύλα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σχολικά βιβλία ασχολούνται κυρίως με εκείνες τις δραστηριότητες που θεωρούνται κατάλληλες για τους άνδρες καθώς τα σχολικά βιβλία περιγράφουν την ιστορία των πολέμων της πολιτικής και των ανακαλύψεων. Η ιδιωτική -οικιακή ζωή, τομέας που χαρακτηρίζεται κυρίως ως γυναικείος αναφέρεται με συντομία μόνο στην τελευταία ενότητα κάθε κεφαλαίου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Public place
Σχολικό βιβλίο
Private place
Education
Ιδιωτικός χώρος
Ιστορία
Εκπαίδευση
Textbook
Gender
Φύλο
Δημόσιος χώρος
History

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)