Μελέτη των επιπέδων του ασκορβικού οξέος των λευκών αιμοσφαρίων σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Ascorbic acid levels in leukocytes in patients with myelodysplastic syndromes
Μελέτη των επιπέδων του ασκορβικού οξέος των λευκών αιμοσφαρίων σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

Μπεκιάρη, Ελένη Δ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η ανεύρεση συσχέτισης μεταξύ ασκορβικού οξέος και μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, με σκοπό την χρησιμοποίηση του ασκορβικού οξέος στη περαιτέρω διευκρίνηση του παθογενετικού μοντέλου των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και στην κλινική πράξη σαν προγνωστικό δείκτη. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του ασκορβικού οξέος στο πλάσμα και τα λευκά αιμοσφαίρια ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με τη μέθοδο της HPLC. Επίσης μελετήθηκε η επίδραση in vitro του ασκορβικού οξέος σε καλλιέργειες μυελού των οστών ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
Aim of this study was to determine ascorbic acid (AA) levels in plasma and white blood cells (WBC) in subjects with MDS, and to investigate possible correlation between AA levels / response upon AA supplementation and MDS features. This could help in clarifying the pathogenesis of MDS and establish a role for AA as a functional and reliable prognostic factor in the treatment and follow-up of subjects with MDS. MDS are a heterogeneous group of haematologic malignancies. The basic defect is a clonal mutation of the stem cell which leads to the evolution of a pathologic clone. The main features of MDS are ineffective haematopoiesis and peripheral cytopenia, although the bone marrow is mostly hypercellular. This is probably mediated through a significant increase of programmed cell death (apoptosis) of blood cells.We studied 50 patients with MDS and 20 control subjects. By means of highperformance liquid chromatography (HPLC) we assayed in plasma and WBC cells(granulocytes and mononuclear) ascorbic acid, total ascorbic acid and percentage of dehydroascorbic acid (DHA) upon total ascorbic acid. Moreover, to study the effect of AA upon a stem cell population, we performed bone marrow cultures in ten patients with MDS and two control subjects. Cultures were supplemented with 0 (control culture), 25 and 50 μΜ ascorbic acid solutions (similar to those observed in plasma) and dithiothreitol (DTT)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Καλλιέργειες κυττάρων
Βιταμίνη C
Μυεολοδυσπλαστικά σύνδρομα
Vitamin C
Cell cultures
Leukocytes
Λευκά αιμοσφαίρια
Hplc
Myelodysplastic syndromes
Απόπτωση
Apoptosis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)