Factors determining teh adoption of organic viticulture in Central Macedonia

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση του βιολογικού τρόπου καλλιέργεια της αμπέλου στην Κεντρική Μακεδονία
Factors determining teh adoption of organic viticulture in Central Macedonia

Οξούζη, Ελένη Θ.

Επιπλέον εφαρμόστηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής και πραγματοποιήθηκε τεχνικοοικονομική και συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξύ των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής διαμορφώθηκε το προφίλ των βιολογικών, πρώην βιολογικών και συμβατικών καλλιεργητών αμπέλου, βάση των ατομικών χαρακτηριστικών τους αλλά και των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων τους. Από την τεχνικοοικονομική και συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της ακαθάριστης προσόδου, των δαπανών παραγωγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων των εκμεταλλεύσεων υπό βιολογική, πρώην βιολογική και συμβατική διαχείριση και εξήχθησαν συμπεράσματα για την οικονομικότητα της βιολογικής διαχείρισης της αμπέλου σε σύγκριση με τη συμβατική. Από την εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων logit (1), logit (2) και Cox διαπιστώθηκε ο τρόπος με τον οποίο παράγοντες όπως τα ατομικά χαρακτηριστικά του παραγωγού, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης, τα κίνητρα υιοθέτησης, η πληροφόρηση, επηρεάζουν την πιθανότητα για υιοθέτηση αλλά και συνέχιση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας. Προσδιορίστηκε επίσης η ένταση και η χρονική εξέλιξη της επίδρασης των προαναφερθέντων παραγόντων στην απόφαση για υιοθέτηση και για συνέχιση της βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου. Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα προτάθηκαν μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας
The overall objective of the study was the identification and analysis of the factors determining the adoption of organic viniculture and the probability of remaining in the alternative system. Furthermore the aims of the study were the creation of the profile of organic, former organic and conventional viticulturists and the comparative economical analysis between organic and conventional viticulturist farms. The study was based on original research, carried out in Central Macedonia region, during the period 2003-2004, by the use of questionnaires which were completed by personal interviews. For the determination of the factors which influence the adoption of organic viniculture, two different in methodology econometric models were used. The logit model (1) and the Cox proportional hazard model. Also a second logit model (2) were used for the specification of the factors which determining the probability of remaining in the alternative system. Furthermore a technical and economical analysis between organic and conventional viticulturist farms as well as descriptive statistics was used. From the results from technical and economical analysis the levels of gross income, production costs and other economical results between organic, former organic and conventional farms were determined and conclusions were made about the economic sustainability of organic and conventional farming systems. According to the estimation of the econometric models logit (1), logit (2) and Cox, conclusions were made about the way factors like personal characteristics, adoption motives, information and farm characteristics influence not only the adoption of organic farming but also the probability of remaining in the alternative system. Based on the previous results, policy measures were proposed in order to increase the diffuse organic agriculture
Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας ήταν η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση για υιοθέτηση και για συνέχιση του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας της αμπέλου. Επιπλέον σκοποί της έρευνας ήταν η δημιουργία του προφίλ των βιολογικών, πρώην βιολογικών και συμβατικών καλλιεργητών αμπέλου και η σύγκριση της οικονομικότητας μεταξύ των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία κατά το χρονικό διάστημα 2003-2004 με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. Για τον προσδιορισμό που επηρεάζουν την πιθανότητα για υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά στη μεθοδολογία υποδείγματα, το υπόδειγμα logit (1) και το υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου Cox. Ενώ ένα δεύτερο υπόδειγμα logit (2) εφαρμόστηκε για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την πιθανότητα για συνέχιση - παραμονή στο εναλλακτικό αυτό σύστημα παραγωγής. Επιπλέον εφαρμόστηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής και πραγματοποιήθηκε τεχνικοοικονομική και συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξύ των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής διαμορφώθηκε το προφίλ των βιολογικών, πρώην βιολογικών και συμβατικών καλλιεργητών αμπέλου, βάση των ατομικών χαρακτηριστικών τους αλλά και των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων τους. Από την τεχνικοοικονομική και συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της ακαθάριστης προσόδου, των δαπανών παραγωγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων των εκμεταλλεύσεων υπό βιολογική, πρώην βιολογική και συμβατική διαχείριση και εξήχθησαν συμπεράσματα για την οικονομικότητα της βιολογικής διαχείρισης της αμπέλου σε σύγκριση με τη συμβατική. Από την εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων logit (1), logit (2) και Cox διαπιστώθηκε ο τρόπος με τον οποίο παράγοντες όπως τα ατομικά χαρακτηριστικά του παραγωγού, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης, τα κίνητρα υιοθέτησης, η πληροφόρηση, επηρεάζουν την πιθανότητα για υιοθέτηση αλλά και συνέχιση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας. Προσδιορίστηκε επίσης η ένταση και η χρονική εξέλιξη της επίδρασης των προαναφερθέντων παραγόντων στην απόφαση για υιοθέτηση και για συνέχιση της βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου. Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα προτάθηκαν μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Βιολογική αμπελοκαλλιέργεια, Μακεδονία, Κεντρική
Υπόδειγμα loyit
Αμπελοκαλλιέργεια, Μακεδονία, Κεντρική
Organic viticulture, Macedonia, Central
Loyit model
Υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου Cox
Cox proportional hazard model
Viticulture, Macedonia, Central
Organic farming, Macedonia, Central
Βιολογική καλλιέργεια, Μακεδονία, Κεντρική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.