Development of methodology for the assessment of the structural integrity and the serviceability of aluminium curtain-walls

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης της αξιοπιστίας των υαλοπετασμάτων αλουμινίου με κριτήρια τη στατική τους επάρκεια και τη λειτουργικότητά τους
Development of methodology for the assessment of the structural integrity and the serviceability of aluminium curtain-walls

Χατζηνίκος, Κωνσταντίνος Τρ.

Το εξωτερικό κέλυφος κάθε κτιρίου πρέπει να παρέχει στους χρήστες του προστασία από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, θερμική άνεση, ηχομόνωση, ασφάλεια και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης ή εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ούτως ώστε να ανθίσταται αποτελεσματικά στις διάφορες καταπονήσεις που πιθανόν να δεχθεί (ισχυροί άνεμοι, σεισμοί, ίδιο βάρος), να διατηρεί τις ιδιότητές του παραμένοντας λειτουργικό με τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, καθώς και να επιβαρύνει τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με το ελάχιστο δυνατό βάρος. Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις καταδεικνύουν έντονα τη σπουδαιότητα που έχουν οι προσόψεις των κτιριακών κατασκευών για τους χρήστες τους. Μεταξύ των διαφόρων τύπων κελυφών κτιρίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αποκτήσει σήμερα τα συστήματα υαλοπετασμάτων λόγω της συχνής πλέον εφαρμογής τους στα σύγχρονα κτίρια. Τα υαλοπετάσματα αποτελούν το κέλυφος των κτιρίων με τη χρήση ράβδων αλουμινίου οι οποίες διαμορφώνουν κάναβο όπου ενσωματώνονται υαλοπίνακες συγκεκριμένων ιδιοτήτων και προδιαγραφών. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των μελετητών και των κατασκευαστών έργων για τη χρήση υαλοπετασμάτων αλουμινίου ως εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων ανέδειξε την έλλειψη ολοκληρωμένων προδιαγραφών και μεθοδολογίας ασφαλούς σχεδιασμού τους έναντι των πιθανών καταπονήσεων που μπορεί να δεχθούν κατά τη λειτουργική ζωή του κτιρίου. H παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στη διαμόρφωση μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ασφαλούς συμπεριφοράς των συστημάτων υαλοπετασμάτων ειδικά σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα ως προς σεισμούς και θυελλώδεις ανέμους. Η μεθοδολογία αφορά στον έλεγχο της αξιοπιστίας της δομικής συμπεριφοράς των υαλοπετασμάτων αλουμινίου ως προς την αντοχή και τη λειτουργικότητά τους στα πλαίσια ενός οικονομικού σχεδιασμού
During the last decades, the use of glass-aluminium faηades being the envelopes of buildings is very common in modern construction. As a matter of fact, the advantages of their use (natural lighting, better aesthetic results, quality work environment etc.) have rendered them an optimal choice for buildings designers. However, the frequent use of glass-aluminium faηades nowadays as building envelopes revealed that the latter are extremely vulnerable to natural actions (i.e. wind pressure). This fact makes the detailed and well-documented structural analysis of glass-aluminium faηades a necessity. However, modern structural codes do not pay the proper attention to the assessment of the integrity and serviceability of non-structural elements and in particular, of glass-aluminium faηades and their connections to the buildings. In particular, although most modern building codes contain requirements to accommodate movements of non-structural elements due to static forces or incorporate inter-story drift limitations on the primary load-bearing structures, they do not provide engineers with a methodology for the modelling and the verification of glass-aluminium faηades and their supports. The present PhD thesis aims to contribute to such a pilot methodology that would provide engineers aiming to design glass-aluminium faηades with the appropriate technique regarding the modeling and the performance of the aforementioned structures under static and dynamic wind loadings. The modeling and analysis of the faηade systems has been carried out using well-known finite element method software packages

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φύλο, Ταυτότητα του
Wind engineering
Aluminum
Υαλοπετάσματα
Αλουμίνιο
Ανεμομηχανική
Eurocodes
Ευρωκώδικες
Curtain walls

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.