Πειραματική μελέτη της φλεγμονώδους αντίδρασης σε ανοσοκατεσταλμένους επίμυες, μετά από σήψη με GRAM αρνητικό ενδονοσοκομειακό στέλεχος: (Stenotrophomonas maltophilia)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Πειραματική μελέτη της φλεγμονώδους αντίδρασης σε ανοσοκατεσταλμένους επίμυες, μετά από σήψη με GRAM αρνητικό ενδονοσοκομειακό στέλεχος: (Stenotrophomonas maltophilia)

Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Κ.

The purpose of this study was to investigate the septic phenomenon in an immunocompromised animal model of soft tissue infection by Stenonotrophomonas maltofilia. In this study 55 Wistar rats were used. Forty (40) of these were equally divided into 4 groups (A, B, C, D). Neutropenia in these 4 groups was achieved by the intraperitoneal infusion of cyclophosfamid at a dose of 100 mg/kg and 150 mg/kg on the 1st and 3rd day, respectively. On the 5th day animals were challenged in the left tight by an 1 x 108 cfu/kg inoculum of St. maltophilia. In the next 2nd, 4th, 6th and 8th hours, after inoculation, respectively the rats were sacrificed. The levels of TNFa, LPS and MDA in blood were measured and subsequently blood samples and tissue specimens of the lung, liver and spleen sent for smearing and histopathology. The remaining 15 rats were divided into other 2 groups to be observed for survival, the E1 (composed of 8 rats) and the E2 (composed of 7). The E1 group was immunocompromised and thereafter infected by the same depicted method, whereas the E2 group was only immunocompromised. The mean survival time (x+-SD) in E1 group was 34,6+-5,56 hours, whereas in E2 group was 142,2+-7,1 hours. The concentration of TNFa was not detected in none group. LPS and MDA concentrations were found to be in parallel augmentation and in statistically positive correlations in all the 4 experimental groups. The blood and tissue smears have indicated the existence of Stenotrophomonas maltofilia, but also colonies of other bacterial species (Eneterococcus Spp, Escherichia coli, Enterobacter cloacae), which were also present in the faecal smear of normal rats. The histopathologic reports did not indicate existence of any significant sepsis or MOF. In conclusion, the inflammatory reaction observed in this experimental study is mainly a result of bacterial translocation triggered by infection in immunocompromised conditions. Hence, this phenomenon leads to the increase of LPS, MDA and as a result in the septic phenomenon. In neutropenic conditions, therefore, the decrease of septic overload of intestinal lumen and aggressive management of every infection are the clinical outcomes of this experimental study and which though requires also further investigation focusing more on clinical studies
Η μελέτη του σηπτικού φαινομένου σε ανοσοκατασταλμένους επίμυες, στους οποίους προκλήθηκε λοίμωξη μαλακών μορίων με την Stenotrophomonas maltophilia, αποτέλεσε το σκοπό της πειραματικής εργασίας.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σηψαιμία
Cytokines
Κυτταροκίνες
Septicemia
Ιντερλευκίνες
Sepsis
Σήψη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)