The unfinished slogan: a first attempt for approaching Yanni's Negrepontis' literary universe

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Τ'αρχινισμένο σύνθημα: μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συγγραφικού σύμπαντος του Γιάννη Νεγρεπόντη
The unfinished slogan: a first attempt for approaching Yanni's Negrepontis' literary universe

Υψηλός, Αστέριος Δημητρίου

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί το λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Νεγρεπόντη (1930-1991), καθώς αν και ο Νεγρεπόντης έγινε αρκετά γνωστός με τους στίχους του για τραγούδια κατά τη δεκαετία του '70, στα βιβλία του δε δόθηκε η ανάλογη προσοχή. Στο πρώτο κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα. Ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, δίνονται στοιχεία της ζωής του συγγραφέα, της κοινωνικής και πολιτικής του δράσης, των ποιημάτων, των πεζών και των κριτικών που δημοσίευσε σε εφημερίδες και περιοδικά, των βιβλίων που εξέδωσε, των θεατρικών του έργων, των διαλόγων που έγραψε για κινηματογραφικές ταινίες, των κειμένων του για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί με συνοπτικό τρόπο η ατμόσφαιρα της εποχής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στα βιβλία του Νεγρεπόντη. Τα βιβλία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (ποίηση, πεζογραφία, βιβλία για παιδιά) και παρουσιάζονται ένα προς ένα. Περιγράφεται περιληπτικά το περιεχόμενο και δίνονται ορισμένα υφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε κάθε βιβλίο. Η σάτιρα, η ειρωνεία, η κριτική παρουσίαση της καθημερινότητας στη σύγχρονη πόλη, η θεματοποίηση της ελληνικής μικροαστικής πραγματικότητας, ο δραματικός τόνος, ο κοινωνικός προβληματισμός, η υπαρξιακή προβληματική, η απλότητα, η πεζολογία, ο λυρισμός, η γοητεία που ασκεί η αρχαία ελληνική ποίηση είναι μερικά μόνο από τα βασικά στοιχεία της ποιητικής του. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε η κριτική το έργο του Νεγρεπόντη από το 1958, που εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή, μέχρι περίπου και σήμερα. Στον επίλογο, σημειώνονται ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για το έργο του και συνοψίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της γραφής του.
The aim of this dissertation is to present the literary work of Yannis Negrepontis (1930-1991), due to the fact that although Negrepontis has become well- known for the lyrics he wrote during the 70s, it was not given much attention to his books. In the first chapter, it is given information for his life and work. The chronological sequence kept, the reader is provided with information for Negrepontis' life, his social and political activity, his poems, prose and reviews, which were published in newspapers and magazines, his books, his theatrical works, films' scripts and for the texts he wrote for radio and television programmes. Furthermore, it is made an attempt, so that the era, in which lived Negrepontis, will be concisely represented. In the second chapter, it is made a focus on Negrepontis' books. His books are classified in three categories (poetry, prose, books for children) and presented one by one. The plot, the contents and the context of each book are briefly outlined and some substantial stylistic and other characteristics are stressed. Satire, irony, representation of everyday urban life in a critical point of view, the Greek petit- bourgeois' reality, theatrical tone, social interest, existentialism, the lack of ambiguous and embellished style, lyricalness and fascination for ancient greek poetry and drama are only some of the basic elements of Negrepontis' work. The third chapter concerns the way in which critics have received Negrepontis since 1958, when his first poetry book was published. Some overall comments for his work are made in the final section of this dissertation. Also, in the same place are assembled his poetics' distinguishing features.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Poetry-Greece-20th century
Political poetry
Β' μεταπολεμική γενιά
Ποίηση-Ελλάδα-20ος αιώνας
Μελοποιημένη ποίηση
2nd postwar generation
Γιάννης Νεγρεπόντης (1930-1991)
Music and poetry
Yannis Negrepontis (1930-1991)
Πολιτική ποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.