Τρισδιάστατη αποτύπωση των εγκαταστάσεων της σχολής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο φοίνικα με τη χρήση GPS

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The dimensional charting with the usage of GPS of the Faculty of Forestry facilities of Foinika Thessaloniki
Τρισδιάστατη αποτύπωση των εγκαταστάσεων της σχολής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο φοίνικα με τη χρήση GPS

Στεργιούδης, Αργύριος Γεωργίου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποσκοπεί στην τριασδιάστατη αποτύπωση των εγκατάστασεων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τη χρήση GPS. Τα σημεία ελέγχθησαν, μετρήθηκαν και αποτυπώθηκαν με το γεωδαιτικό Gps και στη συνέχεια με τη χρήση του λογισμικού Autocad 2008 δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο
This thesis aims to the three dimensional charting with the usage of gps of the faculty of forestry and natural enviroment facilities which are placed in the area of Foinikas Thessaloniki, The points were checked and measured with the geodetic gps and after with the help of the software Autocad 2008 the 3dimensioanl model was produced

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τρισδιάστατη
Αποτύπωση
Autocad
GPS
Charting
Three dimensional

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)