Αλγόριθμοι στρέψης έξυπνων κεραιών σε push-based συστήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Dynamic algorithms for torsional smart antenas in push-based systems
Αλγόριθμοι στρέψης έξυπνων κεραιών σε push-based συστήματα

Λούρος, Αντώνιος Δημητρίου

This project poses the use of torsional antennas to increase the performance of an adaptive wireless pushed-based systems. Three algorithms are examined. In the first one, we devide the degrees of the group clients with the number of the antennas. The second algorithm works as the first one. Furthermore, if an antenna is left without a group, then we do the following steps : firstly, we search for an antenna that has a large number of groups. Then, we take some groups an assign them to the antenna with no groups. In the third algorithm, we assign to each antenna a large group of clients. Each of the two last antennas have a all in all, there are 360 degrees for those groups that have no antenna.
Αυτή η εργασία εξετάζει τη δυνατότητα έξυπνων κεραιών σε push-based συστήματα για την βελτίωση της απόδοσης τους. Ο πρώτος αλγόριθμος μοιράζει ίσες περιοχές σε όλες τις κεραίες. Ο δεύτερος αλγόριθμος ακολουθεί την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση κεραίας που δεν χρησιμοποιείται, της αναθέτουμε την μεγαλύτερη ομάδα κάποιας άλλης κεραίας. Ο τρίτος αλγόριθμος μοιράζει πρώτα όλες τις μεγάλες ομάδες στις κεραίες. Οι δύο τελευταίες κεραίες αναλαμβάνουν από 180 μοίρες ώστε να καλυφθούν και οι 360.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυτόματα μάθησης
Learning automata
Broadcast
Εξυπνες κεραίες
Πολυεκπομποί
Smart antenas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)