Η εκδίκηση της σαδικής ηρωϊδας: μετεγγράφοντας ένα γοτθικό στερεότυπο στη γυναικεία μυθοπλασία της δεκαετίας του 1970

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The revenge of the sadeian heroine: reprising a gothic stereotype in 1970s fiction
Η εκδίκηση της σαδικής ηρωϊδας: μετεγγράφοντας ένα γοτθικό στερεότυπο στη γυναικεία μυθοπλασία της δεκαετίας του 1970

Βάρα, Μαρία Ν.

This dissertation on 1970s fiction is characterised by a tendency to echo back and forward, back to modern history's most revolutionary moment of the 1790s and forward to fictions and literary theories of the 1990s. It contests the common view of Anglo-American women's fiction of the 1970s as naively and prescriptively feminist, by rereading texts excluded from the feminist canon, works which took up the problematic motif of the Gothic heroine, or, the maiden in flight, in order to twist it to different ends. My focus is not on a Gothic staple in its well-known Raddcliffean version ("virtuous" heroines who emerge triumphant and happy after temporary misfortune) but rather on heroines first introduced in the Marquis de Sade's Justine, whose choreographed misfortunes do not find justification through any stock happy resolution but rather leave virtue unrewarded and readers exasperated or appalled. Employing a variety of theoretical frameworks, including poststructuralist feminist theory, critical narratology and recent genre theory, my ultimate purpose here is triple: to reread Justine as a Gothic heroine par excellence, as a French counter-Enlightenment Gothic narrative staple and as shorthand for narrative and political agency collusively rewritten by Anglo-American women in the 1970s. Justine, I contend, through the centuries, in the mode of a palimpsest, continues to register that part of cultural history that takes account of the changing notions of subjectivity and agency, with contemporary Gothic encroaching on many other genres (such as the fairy tale and detective fiction), as a result of the postmodern weakening of cultural codes and boundaries
Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην πεζογραφία της δεκαετίας του 1970, αλλά παράλληλα χαρακτηρίζεται από μια τάση να κινείται στο χρόνο, από την επαναστατική δεκαετία του 1790 και τις υλιστικές θεωρίες του Γαλλικού Διαφωτισμού, στην Αγγλοσαξονική πεζογραφία και τις λογοτεχνικές θεωρίες του 1990. Απέναντι στην κρατούσα άποψη ότι η πεζογραφία των Aγγλο-Αμερικανίδων γυναικών της δεκαετίας του 1970 είναι απλοϊκά πρωτο/φεμινιστική, στόχος μου είναι να αντιπαραθέσω σύνθετα κείμενα που έχουν αποκλειστεί από τον φεμινιστικό «κανόνα» εξ αιτίας της αιρετικής επαναδιαπραγμάτευσης του κλασσικού αφηγηματικού μοτίβου της Γοτθικής ηρωίδας. Η μελέτη μου δεν αφορά μόνο τη γνωστή Γοτθική ηρωίδα όπως τη σκιαγράφησε η Ann Radcliffe (αθώα και θριαμβεύτρια απέναντι στις κακοτυχίες), αλλά κυρίως ερευνά την εκδοχή που πρωτοπαρουσίασε ο Marquis de Sade το 1791 μέσω της Ιουστίνης, της οποίας οι κακοτυχιές αφήνουν ανεκπλήρωτη την λανθάνουσα τελεολογική επιθυμία του αναγνώστη για ηθική επιβράβευση ή ευτυχισμένο τέλος. Χρησιμοποιώντας ένα πλήθος θεωρητικών εργαλείων (όπως μεταστρουκτουραλιστική φεμινιστική θεωρία και αφηγηματολογία) στόχος μου είναι να επαναπροσδιορίσω την Ιουστίνη ως κατ' εξοχήν Γοτθική ηρωίδα, που αποδομεί τους ερμηνευτικούς μηχανισμούς της ιδεολογίας του Διαφωτισμού και κατόπιν να εστιάσω στη χρήση της από τις συγγραφείς της δεκαετίας του 1970 ως μέσο για να διατυπωθούν αφηγηματικές και κοινωνικοπολιτικές απόψεις αντίθετες με την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής και πιο κοντά στις σύγχρονες μετα/φεμινιστικές και μετα/αφηγηματικές προσεγγίσεις. Η Ιουστίνη ως αφηγηματικό παλίμψηστο λειτουργεί, συμπεραίνω, ως μετωνυμία του ιδίου του Γοτθικού μυθιστορήματος, που στην σημερινή, υβριδική μορφή του συνδυάζει χαρακτηριστικά παρμένα από το παραμύθι και το αστυνομικό μυθιστόρημα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

French Enlightment, Materialism and the Gothic
Μεταστρουκτουραλισμός
Poststructuralism
Postfeminism
Γοτθικό παραμύθι (1970)
Women in literature
Γοτθική ηρωίδα και Ιουστίνη
Gothic literature, History and criticism
Γοτθική λογοτεχνία, Ιστορία και κριτική
Γαλλικός Διαφωτισμός
Γυναίκες στη λογοτεχνία
Gothic fairy tale (1970s)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.