Μοντελοποίηση διεργασιών και ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Modeling of processes and properties of metal foams
Μοντελοποίηση διεργασιών και ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών

Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χρ.

Στην συγκεκριμένη διατριβή έγινε μια προσπάθεια δημιουργίας θεωρητικών μοντέλων για τον προσδιορισμό των μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των μεταλλικών αφρών αλουμινίου. Χρησιμοποιήθηκαν τρισδιάστατες περιοδικές διατάξεις κελιών. Η επίλυση των παραπάνω μοντέλων έγινε με πεπερασμένα στοιχεία. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν συγκρίθηκαν με πειραματικά καθώς και με άλλα θεωρητικά μοντέλα άλλων ερευνητών. Υπήρξε πολύ καλή συμφωνία θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων
In the current research study various theoretical models were introduced in order to define al metal foams properties. Three dimensional periodical cell structures were used and finite element method was applied for the solution of the models. Results were compared to the experimental ones. There was a very good agreement between theoretical and experimental results

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Metal foams
Μηχανικές ιδιότητες
Thermal properties
Finite elements
Θερμικές ιδιότητες
Μεταλλικοί αφροί
Mechanical properties
Αφρώδη υλικά
Foamed materials
Πεπερασμένα στοιχεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.