Επεξεργασία ηλεκτροεγκεφαλογραφικών δεδομένων ασθενών με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη φάση της αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Analysis of EEG recordings at patients with acute respiratory failure in the intensive core unit during the weaning from mechanical ventilation
Επεξεργασία ηλεκτροεγκεφαλογραφικών δεδομένων ασθενών με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη φάση της αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό

Ζερβός, Νικόλαος Σπυρίδων

At this dissertation the EEG recordings of patients with acute respiratory failure in the ICU are examined before and during the process of wearing from mechanical ventilation. Recordings of electroencephalographic activity in the ICU are mainly used on patients with a particular central nervous system disorder. Fewer studies have been done until present on patients with acute respiratory failure. at the present study the EEG recordings of seven patients are analysed first with the non-linear method of Approximate Entropy (ApEn) and later with the method of short-time fourier transform (STFT) before and during the meanings from mechanical ventilation.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι ηλεκτροεγκεφαλογραφικές καταγραφές ασθενών με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συγκεκριμένα στο στάδιο πριν και κατά την αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό.Η καταγραφή της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής δραστηριότητας στη μονάδα εντατικής θεραπείας χρησιμοποιείται κυρίως σε ασθενείς με κάποια εγκεφαλική βλάβη (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλοπάθεια, κωματώδης κατάσταση) προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και την πρόγνωση των ασθενών αυτών, γιατί σχετίζεται με τον εγκεφαλικό μεταβολισμό, είναι ευαίσθητο σε συνθήκες ισχαιμίας και υποξαιμίας και είναι το καλύτερο μέσο για την διάγνωση επιληπτικών κρίσεων.Λιγότερες μελέτες υπάρχουν στην βιβλιογραφία για τη χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.Οι παρεμφερείς μελέτες έδειξαν ότι η χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος στη μονάδα εντατικής θεραπείας μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την νευρολογική αποκατάσταση και την έκβαση των ασθενών αυτών [60]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επεξεργασία των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών επτά ασθενών πρώτα με τη μη γραμμική μέθοδο της προσεγγιστικής εντροπίας και ύστερα με τη γραμμική μέθοδο του short-time μετασχηματισμού Fourier. Οι καταγραφές αφορούν στα στάδια του μηχανικού αερισμού πριν την αποδέσμευση από το μηχανικό αερισμό, ενώ η τελευταία καταγραφή περιλαμβάνει το στάδιο της αποδέσμευσης κατά το οποίο ο ασθενής έχει αυτόματη αναπνοή. Σκοπός της εργασίας είναι η πιθανή ανάδειξη διαφορών στην εγκεφαλική δραστηριότητα στα επιμέρους αυτά στάδια με τη χρήση των δύο μεθόδων που αναφέραμε.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
Electroencephalograph
Intensive Care Unit
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Προσεγγιστική ευτροπία
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Approximate entropy
Αποδέσμευση από το μηχανικό αφισμό
Acute respiratory failure
Fourier transform
Μετασχηματισμός Fourier
Weaning from mechanical ventilation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Πληροφορική

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.