Δίκτυα ανταλλαγής της κεραμικής κατά τη Mέση και Nεότερη Nεολιθική στη Θεσσαλία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Networks of pottery exchange during Middle and Late Neolithic in Thessaly
Δίκτυα ανταλλαγής της κεραμικής κατά τη Mέση και Nεότερη Nεολιθική στη Θεσσαλία

Πεντεδέκα, Αρετή Σ.

In order to shed light on networks of pottery exchange during Middle and Late Neolithic in Thessaly, petrographic analysis was applied on 480 samples of red monochrome, scraped, black burnished, grey and matt-painted wares from 12 excavated sites (Theopetra Cave, Platia Magoula Zarkou, Makrychori 2, Agia Sophia, Otzaki, Arapi, Halki 1, Sesklo, Tsaggli, Achilleion, Orgozinos, Magoula Sykeon). Circulation of all pottery wares was detected, with particular emphasis on grey, black burnished and scraped pottery, while Platia Magoula Zarkou, Otzaki, Makrychori 2, Tsaggli and Halki 1 proved to play an important, though different, role in the identified exchange networks
Στοχεύοντας στην αναγνώριση δικτύων ανταλλαγής στις κατηγορίες της κόκκινης μονόχρωμης, της ξεστής, της μαύρης στιλβωμένης, της τεφρής και της αμαυρόχρωμης κεραμικής, αναλύθηκαν με πετρογραφική ανάλυση 480 δείγματα κεραμικής της Μέσης και Νεότερης Νεολιθικής από 12 νεολιθικούς οικισμούς της Θεσσαλίας (Σπήλαιο Θεόπετρας, Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, Μακρυχώρι 2, Αγία Σοφία, Οτζάκι, Αράπη, Χάλκη 1, Σέσκλο, Τσαγγλί, Αχίλλειο, Οργόζινος, Μαγούλα Συκεών). Διαπιστώθηκε διακίνηση όλων των κεραμικών κατηγοριών, κυρίως όμως της τεφρής, της μαύρης στιλβωμένης και της ξεστής κεραμικής, ενώ στα δίκτυα ανταλλαγής που αναγνωρίστηκαν σημαντικό, αν και διαφορετικό, ρόλο διαδραμάτιζαν οι οικισμοί Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, Οτζάκι, Μακρυχώρι 2, Τσαγγλί και Χάλκη 1

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νεολιθική περίοδος, Ελλάδα
Neolithic period, Greece
Petrographic analysis
Αγγειοπλαστική, Προϊστορική, Ελλάδα
Πετρογραφική ανάλυση
Pottery, Prehistoric, Greece
Pottery technology
Κεραμική τεχνολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.