Ιστορική γεωγραφία και εθνικές διεκδικήσεις των ελλήνων τον 19ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Historical geography and national claims of the Greek people in the 19th century
Ιστορική γεωγραφία και εθνικές διεκδικήσεις των ελλήνων τον 19ο αιώνα

Πλατής, Βασίλειος Αθ.

In the doctoral thesis titled "Historical geography and national claims of the greek people in the 19th century" has benn searched how the greek scholars during the 19th century used the 'past', in order to argue historical arguments for the greek character of Macedonia, Epirus and Thrace. To the search of arguments in regard to the ethnography of residents of these countries in the antiquity, that would confirm the principle 'prior tempore, fortior iure'(the more ancient was proved the presence of the greek people in these countries, the more powerful became their territorial claims during the 19th century), resorted mainly local scholars-e.g. Dimitsa in Macedonia, Aravantinos in Epirus, Skordelis in Thrace-afterwards the appearance of panslavism. The dissertation was also dealt with the question of the northern borders of "Greece" in the 19th century as well as the way Macedonia, Epirus and Thrace were depicted in the works of European scholars distinguished for their knowledge of historical geography of the above countries
Στην διδακτορική διατριβή ερευνήθηκε η χρήση του "παρελθόντος" από Ελληνες λόγιους του 19ου αιώνα, προκειμένου οι τελευταίοι να τεκμηριώσουν ιστoρικά επιχειρήματα για την ελληνικότητα των βορείων του πρώτου ελληνικού κράτους ιστορικών χωρών, της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης. Στην αναζήτηση επιχειρημάτων αναφορικά με την εθνογραφία των κατοίκων των περιοχών αυτών στην αρχαιότητα που να επιβεβαιώνουν την αρχή prior tempore, frontior iure(όσο αρχαιότερη αποδεικνυόταν η παρουσία των Ελλήνων στις χώρες αυτές, τόσο ισχυρότερες ήταν οι διεκδικήσεις τους στη διάρκεια του 19ου αιώνα) κατέφυγαν τοπικοί στην πλειονότητά τους λόγιοι-λ.χ. ο Δήμιτσας στη Μακεδονία, ο Αραβαντινός στην Ηπειρο, ο Σκορδέλης, στη Θράκη-κυρίως μετά την εμφάνιση του πανσλαβισμού. Η εργασία πραγματεύεται επίσης το ζήτημα των βορείων συνόρων της "Ελλάδος" του 19ου αιώνα καθώς και την εικόνα της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης μέσα από το πρίσμα ευρωπαίων λόγιων της εποχής που διακρίνονταν για τη γνώση της ιστορικής γεωγραφίας των παραπάνω χωρών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Greek Irredentism
Εδαφικές διεκδικήσεις
Ορια "Ελλάδος"
Borders of "Greece"
Ελληνικός 'αλυτρωτισμός'
Territorial claims

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.