Μέθοδος ανίχνευσης επιθέσεων σε δίκτυο βασισμένη στην εκτίμηση του εκθέτη Hurst

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
A Hurst exponent base method for network intrusion detection
Μέθοδος ανίχνευσης επιθέσεων σε δίκτυο βασισμένη στην εκτίμηση του εκθέτη Hurst

Μποζίκης, Παντελής Γεωργίου

Η ανίχνευση παρείσφρυσης δικτύων στοχεύει στη διάκριση των επιθέσεων στο διαδίκτυο από την κανονική χρήση του διαδικτύου. Σ' αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε έναν αλγόριθμο ανίχνευσης παρείσφρυσης που βασίζεται στην εκτίμηση του εκθέτη Hurst. Ο αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο δεδομένα από την κίνηση δικτύου τα οποία χωρίζει σε τμήματα και αφού τα κωδικοποιήσει με την εφαρμογή μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών υπολογίζει για το καθένα τον εκθέτη Hurst.
Network intrusion detection aims at distinguishing the attacks on the internet from normal use of the internet. In this correspondence we propose an intrusion detection algorithm based on the estimation of Hurst exponent. The algorith input data comes from the network traffic. This data is seperated into several segments and after being hashed by applying a hash function to the algorithm can use them in order to estimate the Hurst exponent.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Detection rate
Εκθέτης Hurst
Ποσοστό ανίχνευσης
Αυτοοιμοιότητα
Ποσοστό ψεύτικων συναγερμών
Intrusion detection
Ανίχνευση παρείσφρυσης
Self similarity
Hurst exponent
False alarm rate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)