Αποτελεσματικότητα και φορολογικό δίκαιο στο πλαίσιο της περιορισμένης ορθολογικότητας των φορολογούμενων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Efficiency and tax law in the context of taxpayers' bounded rationality
Αποτελεσματικότητα και φορολογικό δίκαιο στο πλαίσιο της περιορισμένης ορθολογικότητας των φορολογούμενων

Προκοπίδης, Χριστόφορος Π.

Σε αυτή τη διατριβή ο συγγραφέας απορρίπτει τη θεωρία της ορθολογικότητας ως μια μη ρεαλιστική προσέγγιση των φορολογικών συστημάτων στον πραγματικό κόσμο και υιοθετεί την περιορισμένη ορθολογικότητα, ώστε να διαμορφώσει ένα σύνθετο μοντέλο μελέτης της φορολογικής συμπεριφοράς. Σε αυτή τη διεπιστημονική προσπάθεια, συνδυάζονται διάφορα πεδία των κοινωνικών επιστημών για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Τα φορολογικά πειράματα είναι σημαντικά ως εμπειρικό υλικό. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ρόλο του νομοθέτη, των φορολογικών αρχών και των φορολογικών δικαστηρίων καθώς και στη φοροδιαφυγή
In this thesis the author rejects rational choice theory as an unrealistic approach to real world tax systems and adopts bounded rationality in order to form a complex model to study tax behavior.In this interdisciplinary effort, various fields of social sciences are combined so as to maximize efficiency in the tax system.Tax experiments are critical as empirical evidence. Special attention is paid to the role of the legislator, the tax authorities and the tax courts as well as to tax evasion

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Economic analysis
Cognitive theory
Φορολογικό δίκαιο
Γνωστική θεωρία
Φοροδιαφυγή
Taxation, Law and legislation
Θεωρία παιγνίων
Οικονομική ανάλυση
Game theory
Bounded rationality

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.