Διερεύνηση αναγκών στην πεζή μετακίνηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Investigation of pedestrian needs
Διερεύνηση αναγκών στην πεζή μετακίνηση

Σκεπαστίδου, Αναστασία Αντωνίου

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την εκτεταμένη χρήση του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, αντιλαμβάνεται κανείς την επιτακτική ανάγκη προώθησης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους εναλλακτικής μετακίνησης αποτελεί το περπάτημα. Ο πεζός είναι ο κυριότερος παράγοντας της ζωντάνιας μιας πόλης. Η πεζή μετακίνηση εμφανίζει μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο για κάθε πεζό, καθώς αποτελεί έναν ανεξάρτητο τρόπο μετακίνησης ο οποίος προσφέρεται δωρεάν και αποτελεί προϋπόθεση υγείας. Έτσι, ένας από τους σημαντικότερους στόχους για μία βιώσιμη πόλη αποτελεί ο σχεδιασμός της με τέτοιο τρόπο ώστε σημαντικό τμήμα των μετακινήσεων να πραγματοποιείται με τα πόδια.Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται η διερεύνηση των αναγκών στην πεζή μετακίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων που αφορούν στα χαρακτηριστικά μετακίνησης των πεζών καθώς και ο καθορισμός της Στάθμης Εξυπηρέτησης από την οπτική γωνία των ίδιων των μετακινούμενων στον πεζόδρομο της οδού Αριστοτέλους, στο πεζοδρόμιο της οδού Τσιμισκή και στον πεζόδρομο της οδού Ικτίνου. Για τον λόγο αυτό διεξήχθη έρευνα ερωτηματολογίου στις προαναφερθείσες περιοχές μελέτης μέσα από την οποία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση της παρούσας έρευνας με παλαιότερη έρευνα και σειρά μετρήσεων στις εν λόγω περιοχές, ενώ παράλληλα εξετάσθηκαν παρόμοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό. Μέσα από την διαδικασία διεξαγωγής της εν λόγω έρευνας αναδεικνύεται η χρησιμότητα ύπαρξης τέτοιου είδους ερευνών, οι οποίες πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την εκάστοτε μελέτη υπολογισμού της Στάθμης Εξυπηρέτησης των πεζών αλλά και γενικότερα σχεδιασμού της υποδομής εξυπηρέτησης των πεζών στον αστικό χώρο.
It is a fact that walking is one of the most beneficial means of transport. Pedestrian characterize the life of a city. Also, walking is characterized by a lot of benefits as it is one of the main factors for improving peoples' health. Thus, one of the main targets in Urban Transport Planning is to make walking the main mean of transport.The objective of this Diploma Thesis is the investigation of pedestrian needs as well as the evaluation of subjective pedestrian Level of Service in the central area of Thessaloniki, based on a questionnaire survey. The selected areas for this survey are the pedestrian streets of Aristotelous and Iktinou and the sidewalks along Tsimiski Street. Furthermore, the results of the present survey are compared to the results of other similar surveys. The international experience is also examined. The completion of the present Thesis highlights the importance of such surveys. This kind of questionnaire based surveys contribute to the improvement of objective methodological issues concerning the evaluation of pedestrian Level of Service and must be included in every pedestrian study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερευνα
Πεζόδρομος
Survey
Μετακίνηση
Πεζός
Thessaloniki
Pedestrian
Θεσσαλονίκη
Sidewalk
Transport
Pedestrian street
Πεζοδρόμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.