Μελέτη των μεταλλάξεων Leiden και G20210A της προθρομβίνης σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Study of factor V Leiden and G20210A prothrombin mutations in T2DM patients
Μελέτη των μεταλλάξεων Leiden και G20210A της προθρομβίνης σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2

Φρεγγίδης, Θεόδωρος

Σκοπός της εργασίας : α)Αναζήτηση πιθανής συμβολής των μεταλλάξεων FVL και G20210A της προθρομβίνης στην εμφάνιση του ΣΔ τύπου 2 στην Ελλάδα β) Αναζήτηση του ρόλου των μεταλλάξεων στην εμφάνιση ΟΕΜ, ισχαιμικού ΑΕΕ και εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, γ) Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος των καρωτίδων με triplex για να εκτιμηθεί ο βαθμός αθηρωμάτωσης αυτών στους διαβητικούς που είναι φορείς των μεταλλάξεων FVL και G20210A της προθρομβίνης και στους διαβητικούς που φέρουν το φυσιολογικό γονότυπο.
Objective: a) Whether there is an association between FVL andFIIG20210A mutations and type 2 diabetes mellitus in Greek patients and b) Ifthese mutations are independent risk factors for the development of coronaryartery disease (CAD), stroke or venous thrombosis (VT) in these patients. c)Ultrasound measurements to assess carotid atherosclerosis development indiabetic subjects with and without Leiden or G20210A prothrombin mutations.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Stroke
Διαβήτης, Επιπλοκές
Θρόμβωση
VTE
Μεταλλάξεις
G20210A Prothrombin
Θρομβοφιλία
Thrombosis
Leiden
Διαβήτης
Thrombosis, Complications
Diabetes, Complications
Θρόμβωση, Επιπλοκές
Εγκεφαλικό
Προθρομβίνη
Prothrombin
Diabetes
Στένωση καρωτίδων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.