Χαρτογράφηση της δασικής βλάστησης με τη χρήση δορυφορικών υπερφασματικών δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Forest vegetation mapping with hyperspectral satellite data and geographic information system
Χαρτογράφηση της δασικής βλάστησης με τη χρήση δορυφορικών υπερφασματικών δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικών

Ηλιάδου, Σταυρούλα Γεωργίου

Η χαρτογράφηση της δασικής βλάστησης αποτελεί κλειδί για τη δασική διαχείριση και πολιτική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθεί η δασική βλάστηση με τη χρήση δορυφορικών υπερφασματικών δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Forest vegetation mapping is a key to forest management. The aim of this study is to map the forest vegetation with the use of hyperspectral satellite data and geographic information system.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υπερφασματικά δεδομένα
Hyperspectral data
Χαρτογράφηση
Τηλεπισκόπηση
Forest vegetion
Δασική βλάστηση
Mapping
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Remote sensing
Geographic Information System

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)