Τεχνικές ψηφιακών αποτυπωμάτων με χρήση R-δένδρων και μηχανικών εδραίνων διανυσμάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Video fingerprinting utilizing R-trees, support vector machines and a frame based voting system
Τεχνικές ψηφιακών αποτυπωμάτων με χρήση R-δένδρων και μηχανικών εδραίνων διανυσμάτων

Ζώτος, Δημήτριος Ιωάννη

Σε αυτήν την εργασία προτείνουμε ένα σύστημα ανίχνευσης αντιγράφων για βίντεοπου βασίζεται σε χρωματικά ιστογράμματα και σε μια διαδικασία δύο βημάτων γιατην λήψη της τελικής απόφασης. Στο πρώτο βήμα εκτελείται μια διαδικασία«εκλογής» των πιο όμοιων βίντεο με το άγνωστο βίντεο που ρωτά το σύστημα. Δύοδιαφορετικές παραλλαγές προτείνονται για το πρώτο βήμα. Η πρώτη χρησιμοποιείR-δένδρα ενώ η δεύτερη μηχανές εδραίων διανυσμάτων. Στο δεύτερο βήμαυλοποιείται μια διαδικασία υπολογισμού αποστάσεων ιστογραμμάτων μεταξύ τωνβίντεο που «εκλέχθηκαν» και του αγνώστου βίντεο με σκοπό το σύστημα νααναγνωρίσει εάν το άγνωστο βίντεο πρόκειται για αντίγραφο ή όχι. Η απόδοση τουσυστήματος αξιολογήθηκε σε μια βάση δεδομένων από βίντεο μικρής διάρκειας ωςπολύ ικανοποιητική.
A novel color-based two-step, coarse to-fine-video replica detection system isproposed in this paper. The first step performs a coarse selection of the database(original) videos that are candidates for matching the query video. Two differentvariants that utilize an R-tree and a multi-class SVM are proposed for this step. Thetwo variants make use of a training procedure that utilizes attacked versions of thedatabase videos and aim at achieving robustness to attacks. A video frame-basedvoting procedure is involved in both variants. A refinement step that processes the setof videos returned by the first step in order to select the final matching video (if any)follows. The performance of the system has been evaluated on a database of shortvideos with very good results.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Support vector machines
R-δένδρα
Video fingerprinting
Μηχανές εδραιών διανυσμάτων
Βίντεο
Voting scheme
Ψηφιακά αποτυπώματα
R-trees

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)