Το άρθρο 13 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της αρχής της μη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Article 13 tec in the framework of the guarantee of non-discrimination principle in European legal order
Το άρθρο 13 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της αρχής της μη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

Μάρκου, Σταυρούλα

Με τη συνθήκη του Αμστερνταμ ενσωματώθηκε στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ένα νέο άρθρο 13, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η διατριβή αναλύει το σχετικό άρθρο σε σχέση με τις άλλες κατοχυρώσεις της αρχής της μη διάκρισης τόσο στο κοινοτικό δικαιϊκό πλαίσιο όσο και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη.
Under the treaty of Amsterdam a new article 13 has been written into the EC treaty in order to combat discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. The dissertation analyses this article in connection with the guarantee of the principle of non-discrimination both in the context of the community law and in the European legal order.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μη διάκριση
Non-discrimination
Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Equality before the law, European Economic Community countries
Ισότητα
European Legal order
Ισότητα πρό του νόμου, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Ευρωπαϊκή έννομη τάξη
Equality
Law, European Economic Community countries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.