Πρόσφυγες του Κρητικού Πολέμου (1645-1669)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Refugees of Cretan war (1645-1669)
Πρόσφυγες του Κρητικού Πολέμου (1645-1669)

Τσόκκου, Κική Αντώνη

Subsequent to the submission of Cyprus under the command of the Ottomans (1571) Crete became the only considerable strategic and financial base in Eastern Mediterranean for the Venetians. The long Cretan war (1645-1669), had as its consequence not only the loss of the valuable for the Venetians Command over Crete but also the dispersal of the Cretans, which was among the most important massive transitions of refugees towards Greece, which at that time was under the authority of Venice. The settlement of the Cretans in the Ionian islands, Aegio and Venice had undabtedly been a great event that caused major political, social and cultural amendments at the places where the Cretans had settled. The Venetians had effectively helped at providing support, mainly material goods and making up for the refugees, especially those who had overtly show their amenable feelings towards the Venetians. At the cultural level the Cretan settlers had passed on their rich artistic and the intellectual tradition at the Ionian islands.
Μετά την πτώση της Κύπρου (1571) στα χέρια των Οθωμανών, η Κρήτη αποτελούσε τη μόνη στρατιωτική και οικονομική βάση της Βενετικής Δημοκρατίας στην ανατολική Μεσόγειο. Ο μακροχρόνιος κρητικός πόλεμος (1645-1669), είχε ως συνέπεια όχι μόνο την απώλεια της πολύτιμης κτήσης των Βενετών, αλλά και την κρητική προσφυγική διασπορά. Η προσφυγή Κρητών στα Επτάνησα, το Αιγαίο και τη Βενετία υπήρξε αναμφισβήτητα σπουδαίο γεγονός, που προκάλεσε πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ζυμώσεις στους τόπους καταφυγής. Η βενετική κρατική μηχανή λειτούργησε αποτελεσματικά αναλαμβάνοντας την υλική υποστήριξη και αποκατάσταση των προσφύγων, τουλάχιστον όσων είχαν αποδείξει τα φιλοβενετικά τους φρονήματα και είχαν κριθεί άξιοι βοήθειας. Στο πολιτιστικό επίπεδο οι Κρητικοί πρόσφυγες μεταλαμπάδευσαν την πλούσια πνευματική και καλλιτεχνική παράδοσή τους, συμβάλλοντας π.χ. στη δημιουργία της Επτανησιακής σχολής στη ζωγραφική και διασώζοντας τον λογοτεχνικό κρητικό θησαυρό του 17ου αιώνα με τη μεταφορά των χειρογράφων του στα Επτάνησα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Marino Zane Bungiali
Επάξιοι ευεργεσίας
Χάνδακας
Cretan war
Candia
Επτάνησα
Ionian Islands
Benemeriti Cretensi
Κρητικός πόλεμος
Αιγαίο
Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής
Aegean islands

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.