Το θεώρημα των Dvoretsky και Rogers

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The Dvoretsky-Rogers Theorem
Το θεώρημα των Dvoretsky και Rogers

Δρένος, Στέφανος Ιωάννη

Το θεώρημα Dvoretsky-Rogers λέει ότι εάν σε ένα χώρο Benach κάθε χωρίς περιορισμό συγκλίνουσα σειρά συγκλίνει απολύτως, ο χώρος είναι πεπερασμένης διάστασης. Βασικό εργαλείο για την απόδειξή του είναι οι απολύτως p-αθροίσιμοι τελεστές και το θεώρημα κυριαρχίας Grothendieck-Pietsch, που μας επιτρέπει να αποδείξουμε κάποιες προτάσεις γι' αυτούς. Το θεώρημα των Bessega-Pelcrynski που χαρακτηρίζει τους χώρους Benach που περιέχουν ισόμορφο αντίγραφο του Co, μας επιτρέπει να κάνουμε το τελικό βήμα για την απόδειξη του θεωρήματος Dvoretsky-Rogers.
The Dvoretsky-Rogers theorem states that if every unconditionally convergent series in a Benach space X is absolutely convergent, then X is finite-dimensional. In order to prove this, we define the absolutely p-summing operators and prove the Grothendieck-Pietsch domination theorem. The Bessege-Pelczynski theorem, which characterizes speces containing isomorphs of Co, allows us to complete the proof of the Dvoretsky-Rogers theorem.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεώρημα Dvoretsky-Rogers
Absolutely p-summing operators
Finite-Dimensional Banach spaces
Θεώρημα κυριαρχίας Grothedieck-Pietsch
Drocetsky-Rogers theorem
Χωρίς περιορισμό συγκλίνουσα σειρά
Χώροι Banach πεπερασμένης διάστασης
Grothendieck-Pietsch domination themen
Θεώρημα Bessage-Pelczynski
Unconditionally converged series
Απολύτως P-αθροίσιμοι τελεστές
Bessaga-Polczynski theorem

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)