Οι πηγές της ζωγραφικής αφαίρεσης στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2006 (EN)
The sources of painting abstaction in Greece
Οι πηγές της ζωγραφικής αφαίρεσης στην Ελλάδα

Ρουμελιώτης, Ιορδάνης,

The present thesis under the title "the sources of painting abstaction in Greece" is referred to a period of greek conjectural history after the second world war when it occus for the first time and then the abstract art was formulated. The abstraction in Greece relates to the opening of the country towards the western world, in 50s, by giving the change to greek artists to travel abroad and meet the modern movement and the abstract painting while it was still vital and was not fixed in obsolete forms
Στην παρούσα εργασία κατ'αρχας εξετάζονται τα καλλιτεχνικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα από τα οποία προέρχεται η διαμόρφωση της νεοελληνικής αφαίρεσης. Στη συνέχεια αναφέρονται οι συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και η δράση των ελλήνων καλλιτεχνικών εργασιών που συνέστησαν τον Δίαυλο του περάσματος και της ανάπτυξης στην Ελλάδα της αφηρημένης τέχνης. Στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, μέσα από τη διαμόρφωση του μοντερνισμού στην Ελλάδα από τους έλληνες καλλιτέχνες, στερεώνεται το σύγχρονο αφαιρετικό καλλιτεχνικό έργο στον ελληνικό εικαστικό χώρο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ελληνική σύγχρονη τέχνη
Modern art in Greece
Modernism in Greece
Painting, Abstract, Greece
Ζωγραφική, Αφηρημένη, Ελλάδα
Μοντερνισμός στην Ελλάδα
Modern Greek Abstraction
Ελληνες αφαιρετικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)