δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η μουσική στους Πυθαγορείους
Music in the Pythagoreans

Λιαπή, Κωνσταντίνα Χρήστου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία Harrison Ford τάζεται η ουσία της μουσικής στη φιλοσοφική σκέψη των Πυθαγορείων. Αρχικά γίνεται αναφορά στην Πυθαγόρεια Σχολή και τις σχετικές μαρτυρίες και στη συνέχεια εκτίθεται η Πυθαγόρεια θεωρία του Αριθμού και η θεωρία για τις μαθηματικές σχέσεις των μουσικών ήχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της Αρμονίας και στην ιδέα της μουσικής των σφαιρών. Τέλος, διερευνώνται οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και η συμβολή της στην κάθαρση της ψυχής.
The present work is concerned with the meaning of music in the philosophical thought of the Pythagoreans. Initially, there is a reference to the Pythagorean School and the relevant testimony, and then the Pythagorean theory of number and the theory of the mathematical relations of the musical sounds are stated. There is a special concern for the meaning of the word "harmony" and the idea of the music of the spheres. Finally, the therapeutic properties of music and its contribution in the "katharsis" of the soul are investigated.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρμονία
Music of the spheres
Λόγος
Μουσική των σφαιρών
Μουσική
Soul
Number
Harmony
Music
Analogy
Ψυχή
Αριθμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.