Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού του εκθετικού πίνακα eA+ για γραμμικά συστήματα συνεχούς χρόνου. Εφαρμογές με mathematica

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Numerical methods to calculate the exponential matrix eA+ for continous time linear systems. Applications with mathematica
Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού του εκθετικού πίνακα eA+ για γραμμικά συστήματα συνεχούς χρόνου. Εφαρμογές με mathematica

Πετράκη, Δωροθέα Ανδρέα

Η διπλωματική μου εργασία περιλαμβάνει αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού του εκθετικού πίνακα eAt. Παρουσιάζονται η μέθοδος των ιδιοτιμών, των σειρών καθώς και η μέθοδος της Jordan παραγοντοποίησης. Τέλος περιέχονται προγράμματα σε MATHEMATICA για τις ανωτέρω μεθόδους.
The dissertation includes methods for calculate the Jordan matrix of a square matrix A. Also the exponential matrix eAt. The main methods are, Method of eigen values, Method of series, method of Jordan Decomposition. Programs in Mathematica also included.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Jordan canonical form
Exponential matrix
Σύστημα συνεχούς χρόνου
Jordan μορφή πίνακα
Jordan decomposition
Εκθετικός πίνακας
Jordan παραγοντοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)