Investigation of drivers behaviour that show aggressive behaviours when driving

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών που επιδεικνύουν επιθετικότητα στην οδήγηση
Investigation of drivers behaviour that show aggressive behaviours when driving

Πούλιου, Αννα Ιωάννη

The objective of this thesis is the investigation of drivers' behaviour that show aggressive behaviours when driving. It aims at understanding the factors that contribute to aggressive driving, for the development of effective methods for tackling the problem of aggressive driving.Aggressive behavior while driving was already recognized since 1949. Although aggressive drivers have been identified for a long time, mass aggressive driving may in fact be a new phenomenon.While trying to understand the problem of aggressive driving, psychology research focuses on drivers’ characteristics, and studies the traits of human personality that contribute to an aggressive driving behaviour, as sensation seeking, type A personality, normlessness, impulsiveness, boredom proneness, and trait driving anger.Besides the level of anger that an individual experiences when driving, equally important is also the way people express their anger. The following five ways people express their anger when driving were identified: (1) Verbal aggressive expression, (2) Personal physical aggressive expression, (3) Use of the vehicle to express anger, (4) Displaced aggression, and (5) Adaptive/constructive expression. There are many factors that contribute to aggressive driving behaviors like the ones mentioned above: traffic congestion, running late, anonymity provided by a running vehicle, disregard for the others and for the law, high stress levels, the need to impress and overcome feelings of being disrespected by another driver, the need to assert one’s identity etc. However it is the combination of such factors that contribute to the apparent increase in the incidence of aggressive driving behaviour.The comprehension of the effect of these factors is crucial for tackling the problem of aggressive driving. Essential during this process is the combination of campaign and law enforcement. It came along that in Greece, the incidence of aggressive driving hasn’t yet received the proper consideration. Law enforcement is achieved through the Highway Code and the point system, both of which deal with the subject only indirectly without reporting the term «aggressive driving». Similar is the situation in the European Union where a considerable number of programmes have been developed (ex. GADGET, TRAiNER, Escape) that deal with, but are not dedicated to, the aggressive driving and in its confrontation. On the other hand, in America, aggressive driving is concerned as a great issue a long time ago and almost every state has its own aggressive driving programme.
Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών που επιδεικνύουν επιθετικές συμπεριφορές κατά την οδήγηση. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών κατά την οδήγηση, για την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων αντιμετώπισης του προβλήματος της επιθετικής οδήγησης.Η επιθετική συμπεριφορά οδηγών αναγνωρίστηκε ήδη από το 1949. Παρ’ ότι όμως μεμονωμένοι επιθετικοί οδηγοί είχαν αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια, το φαινόμενο της επιθετικής οδήγησης, με τη μαζική μορφή που το διακρίνει σήμερα, είναι σχετικά πρόσφατο. Στην προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος της επιθετικής οδήγησης, η ψυχολογική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στα χαρακτηριστικά των οδηγών και μελετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανθρώπινης προσωπικότητας που επηρεάζουν την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς κατά την οδήγηση, όπως η επιδίωξη προκλήσεων, ο τύπος Α προσωπικότητας, η έλλειψη κανόνων (normlessness), ο αυθορμητισμός (impulsiveness), η τάση για πλήξη (boredom proneness), και ο οδηγικός θυμός (trait driving anger). Όμως εκτός του επιπέδου θυμού που βιώνει το άτομο, εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος έκφρασης του θυμού αυτού, ο οποίος στην οδήγηση λαμβάνει τις εξής μορφές: (1) Λεκτική έκφραση θυμού, (2) Προσωπική φυσική έκφραση θυμού, (3) Χρήση του οχήματος για την έκφραση θυμού, (4) Μετάθεση/μετατόπιση θυμού, και (5) Εποικοδομητικός θυμός.Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση των παραπάνω επιθετικών συμπεριφορών είναι πολλοί, όπως πχ. η αυξημένη συμφόρηση στο οδικό δίκτυο, η πίεση χρόνου λόγω ανάληψης πολλών υποχρεώσεων, η ανωνυμία που παρέχει το αυτοκίνητο στον οδηγό, η ασέβεια προς τους υπόλοιπους χρήστες της οδού και τους νόμους, τα αυξημένα επίπεδα άγχους, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, η επιθυμία εντυπωσιασμού και «εκδίκησης» ατόμου που έδειξε ασέβεια προς το πρόσωπο του επιθετικού οδηγού, η ανάγκη επιβεβαίωσης της προσωπικότητας του οδηγού κλπ. Στην πραγματικότητα όμως η προφανής αύξησης της επιθετικής οδήγησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών. Η κατανόηση της επιρροής των παραγόντων αυτών είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επιθετικής οδήγησης, κατά την οποία απαραίτητος είναι ο συνδυασμός επιβολής νόμου και εκστρατείας ενημέρωσης. Προέκυψε ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της επιθετικής οδήγησης και η νομική επιβολή επιτυγχάνεται μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του Υπουργείου Μεταφορών, κα του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.), που ασχολούνται μόνο έμμεσα με την επιθετική οδήγηση, καθώς ο όρος αυτός δεν αναφέρεται πουθενά. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουν αναπτυχθεί αρκετά προγράμματα (πχ. GADGET, TRAiNER, Escape) που αναφέρονται αλλά δεν είναι αφιερωμένα στην επιθετική οδήγηση και στην αντιμετώπισή της. Διαφορετική είναι η κατάσταση στην Αμερική, όπου το θέμα της επιθετικής οδήγησης απασχολεί εδώ και χρόνια τους αρμόδιους φορείς. Σχεδόν κάθε πολιτεία έχει αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα κατά τις επιθετικής οδήγησης, ενώ έχουν δημοσιευθεί και πολλές μελέτες για το ίδιο θέμα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φύλο οδηγού
Driver's age
Law enforcement
Προσωπικότητα
Νομική επιβολή
Campaings
Personality
Εκστρατείες ενημέρωσης
Driver's sex
Ηλικία οδηγού
Aggressive driving
Επιθετική οδήγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)