δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Λευκλοπλάκια στόματος και επιθηλιακή δυσπλασία
Oral leukoplakia and epithelial dysplasia

Χατζηβασιλείου, Απόστολος Αθανασίου

Η λευκοπλακία αποτελεί τη συχνότερη προκαρκινική βλάβη του βλεννογόνου του στόματος αντιπροσωπεύοντας ποσοστό περίπου 85% του συνόλου των προκαρκινικών βλαβών. Με την εξαίρεση του καπνού κανένας άλλος παράγοντας δεν έχει συσχετισθεί αιτιολογικά με την αλλοίωση αυτή. Παράγοντες όπως η κατανάλωση οινοπνεύματος-αλκοόλ, η επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας, οι τραυματισμοί και η δράση μικροοργανισμών όπως οι ιοί ΗPV και το είδος Candida albicans, έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί για την πρόκληση της λευκοπλακίας αλλά η συσχέτιση αυτή παραμένει ασθενής και δεν είναι ευρύτερα αποδεκτή στη διεθνή βιβλιογραφία. Στοιχεία όπως η ηλικία και το φύλο των ασθενών, ο κλινικός τύπος και η εντόπιση της λευκοπλακίας και ο βαθμός δυσπλασίας έχουν μελετηθεί με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του χαρακτήρα και της βιολογικής συμπεριφοράς της προκαρκινικής αυτής βλάβης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφούν τα παραπάνω στοιχεία των ασθενών με λευκοπλακία που επισκέφθηκαν την κλινική Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και να μελετηθούν οι πιθανές συσχετίσεις της νόσου μ’ αυτές τις παραμέτρους.
Oral leukoplakia is the most common premalignant lesion of the oral cavity with a magnant transformation rate of dysplastic lesions as high as 50%. The sex and age of patients, the clinical subtype and the anatomic location of oral leukoplakia, the presence of dysplasia and the tobacco use by the patients are factors associated with higher rates of malignant transformation. The present study examines the co-relation among the above factors in a group of patients with oral leukoplakia that seek tratment at the School of dentistry of Aristotle University of Thessaloniki.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιθηλιακή δυσπασία
Πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής
Epithelial dysplasia
Λευκοπλάκια
Leukoplakia
Βιολογικοί δείκτες κακοήθους εξαλλαγής
Λευκοπάκια στον ελληνικό πληθυσμό
Precancerous lesion

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.