Μοντελοποίηση και προσομοίωση καινοτόμου μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Modelling and simulation of an innovative biomass based power generation unit
Μοντελοποίηση και προσομοίωση καινοτόμου μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

Καλπάκας, Αθανάσιος Χρήστου

For over two decades, the world energy crisis is rising reaching almost its peak the last few years. The world reserves in mineral fuels are decreasing while at the same time the environmental damage due to the long-term combustion of these minerals has reached critical levels. This has brought biomass in the foreground of the global renewable energy market. Biomass exploitation systems which are constantly evolving are able to supply heat, steam and electricity for home or industrial users. However, the utilization methods of biomass do not deal with the problem globally but they confine themselves to an empirical and non-optimal approach. The innovative energy production unit which is designed and implemented in this project suggests a universal processing and exploitation strategy being able to use several different types of biomass aiming at an effective combustion with minimum loses. Additionally, system identification and modeling of the combustion process is thoroughly described and implemented. The suggested simplified model can adequately describe the above combustion process and lay a foundation for a prospective robust control.
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε εδώ και μια δεκαετία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Τόσο η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ορυκτούς πόρους όσο και οι τραγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ορυκτών καυσίμων έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο της αγοράς ενέργειας τη βιομάζα ως μια εναλλακτική, καθαρή μορφή ενέργειας. Τα συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας κερδίζουν σιγά-σιγά το χαμένο έδαφος στο χρηματιστήριο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εντούτοις, οι μέθοδοι αξιοποίησης αυτού του τεράστιου διαθέσιμου ενεργειακού αποθέματος δεν αντιμετωπίζουν συνολικά το πρόβλημα της επεξεργασίας των βιοκαυσίμων αλλά περιορίζονται σε μια εμπειρική, μη βέλτιστη προσέγγιση. Η πρωτότυπη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας προτείνει μια συνολική διαχείριση βιομάζας διαφορετικών τύπων με σκοπό τη βέλτιστη καύση για παραγωγή θερμικής ενέργειας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, με την αναγνώριση και τη μοντελοποίηση του συστήματος καύσης που υλοποιείται, περιγράφεται ικανοποιητικά η διαδικασία της καύσης και τίθενται οι βάσεις για μελλοντική εφαρμογή ενός σχεδίου αυτομάτου ελέγχου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Power generation unit
Μονάδα παραγωγής ενέργειας
Μοντελοποίηση
Βιομάζα
Αυτόματος έλεγχος συστημάτων
ΑΠΕ
Biomass
System identification
Αναγνώριση συστημάτων
Automatic control systems modelling

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)