Σύγκριση επιθετικών τεχνικών-τακτικών ενεργειών στην καλαθοσφαίριση υψηλού επιπέδου σε σχέση με το φύλο και το αποτέλεσμα του αγώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Comparison of offensive technical and tactical movements in high level basketball in relation to gender and game result
Σύγκριση επιθετικών τεχνικών-τακτικών ενεργειών στην καλαθοσφαίριση υψηλού επιπέδου σε σχέση με το φύλο και το αποτέλεσμα του αγώνα

Γαρέφης, Ανδρέας Π.

The primary aim of the present research was to record, analyze and compare basic technical-tactical movements of offense between male and female teams; the secondary aim was to compare these offensive movements between winning and loosing teams separately for both genders. Variables concerning both organized offenses and fast breaks were recorded and analyzed. The research sample consisted of 28 games from the men's European Championship and 27 games from the women's European Championship, both for the year 2003. To determine whether significant differences existed between genders, or between winners and losers, cross tabulation analysis was used with the x2 (chi-square) test, significance level p<0,05. The results of the analysis indicated that set offenses were the basic form of offense for both male and female teams. Concerning the basic variables examined, some of the most important results were that for both genders, set offenses were usually completed within 13 to 18 seconds, and a one on one situation from the perimeter was that most frequently occurring before the completion of the shot for both men and women. The pick & roll highlighted the most significant differences related to gender, with men using it far more frequently. However, there were no significant differences between genders regarding the area or manner of execution. In regard to fast break, most were initiated from a defensive rebound, the majority were executed in the 3¨ area and lasted for 4 to 6 seconds. For both genders, the majority of fast breaks involved 5 on 5 situations. When comparing winners and losers in both male and female teams, significant differences were observed in some variables concerning the last offensive movements and the effectiveness of set offenses and fast breaks. These results indicated that in high level basketball, while there are differences between men and women these are neither numerous nor particularly significant. On the other hand, the differences between winners and losers lie in the areas of tactical details. In addition, this research demonstrates that male and female teams should be coached in the same way, and that coaches should concentrate on the movements most likely to lead to the successful completion of an offense in modern basketball
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει, να αναλύσει και να συγκρίνει βασικές τεχνικές-τακτικές ενέργειες της επίθεσης μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ επιμέρους σκοποί ήταν να γίνουν συγκρίσεις αυτών των επιθετικών ενεργειών μεταξύ νικητών και ηττημένων στο κάθε φύλο ξεχωριστά. Εξετάστηκαν παράμετροι που αφορούσαν τόσο τις οργανωμένες επιθέσεις όσο και τους αιφνιδιασμούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 αγώνες από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και 27 αγώνες από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που πραγματοποιήθηκαν το 2003. Για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν διαφορές στις μεταβλητές που εξετάσθηκαν, σε σχέση με το φύλο και το αποτέλεσμα των αγώνων, πραγματοποιήθηκε Crosstabulation analysis με τη χ2 κατανομή με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι οι οργανωμένες επιθέσεις αποτέλεσαν τον κύριο τρόπο επίθεσης τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Σχετικά με τις υπόλοιπες μεταβλητές που εξετάστηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα ήταν πως η πλειοψηφία των οργανωμένων επιθέσεων ολοκληρώθηκε μεταξύ των 13¨-18¨, η κατάσταση ένας εναντίον ενός από την περιφέρεια αποτέλεσε την κύρια ενέργεια των αθλητών πριν την εκδήλωση της επίθεσης, ενώ σχετικά με το pick and roll, υπήρξαν σημαντικές διαφορές ως προς τη χρήση του σαν τελική ενέργεια με τους άνδρες να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό, όμως δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα δυο φύλα σχετικά με την περιοχή που εκτελέστηκε και με τον τρόπο που αυτό εκδηλώθηκε. Η μελέτη των αιφνιδιασμών έδειξε ότι οι περισσότεροι είχαν ως τρόπο έναρξης το αμυντικό ριμπάουντ, ολοκληρώθηκαν κυρίως στην περιοχή των 3¨ και οι περισσότεροι είχαν χρονική διάρκεια 4¨-6¨, ενώ η πιο συνηθισμένη κατάσταση ήταν αυτή του πέντε εναντίον πέντε. Στη σύγκριση νικητών και ηττημένων, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν σε κάποιες μεταβλητές που αφορούσαν είτε τις τελικές ενέργειες είτε την αποτελεσματικότητα των οργανωμένων επιθέσεων αλλά και των αιφνιδιασμών. Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού δεν είναι ούτε πολλές ούτε ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ οι διαφοροποιήσεις μεταξύ νικητών και ηττημένων έχουν να κάνουν με κάποιες σημαντικές τακτικές λεπτομέρειες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η προπονητική διαδικασία επιβάλλεται να είναι κοινή στα δυο φύλα και πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση όλων εκείνων των στοιχείων και των ενεργειών που φάνηκε να παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη καλαθοσφαίριση

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Τεχνική
Tactic
Καλαθοσφαίριση, Επίθεση
Sex
Basketball, Offense
Technique
Φύλο
Τακτική
Αποτέλεσμα
Result

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.