Η ποιμαντική φροντίδα προς τους ανιάτως νοσούντας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η ποιμαντική φροντίδα προς τους ανιάτως νοσούντας

Μουρατίδου, Αναστασία Χρήστου

Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος για την χριστιανική παράδοση είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσεως του αυτεξουσίου του ανθρώπου, η οποία οδήγησε στην πτώση. Οι Αρχαίοι λαοί αντιμετώπιζαν την ασθένεια ανάλογα με την αντίληψη που επικρατούσε για τον κόσμο, στρεφόμενοι στην μαγεία για τη θεραπεία τους, με έδρα της ιατρικής τα ιερά. Οι Αρχαίοι Ελληνες, με την παρατήρηση και το πείραμα, βοήθησαν να μεταβληθεί η ιατρική από μαγεία σε επιστήμη. Κατά την Βυζαντινή εποχή η Εκκλησία διασώζει την ιατρική παράδοση. Σήμερα οι ανίατες ασθένειες παρουσιάζουν έξαρση ενώ η επιστήμη της ιατρικής αναπτύσσεται ραγδαία. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους χρήζουν ψυχολογικής, πνευματικής, ουσιαστικής αλλά και υλικής φροντίδας και υποστήριξης. Ο ποιμένας και οι λαϊκοί της κάθε ενορίας μπορούν να γίνουν διάκονοι των ασθενών, με την αρχή τους την αγάπη. Σημαντική είναι η μυστηριακή συμπαράσταση των ασθενών με το Μυστήριο του Ευχελαίου, της Εξομολογήσεως και της Θ. Κοινωνίας.
The illness, the pain and the death for the christian tradition are result of bad use of the self-governing of the human, which led to the fall. The Ancient populations faced the illness deponding on the perception that prevailed for the world, turned in the magic for their treatment with base of medicine the Sanctums. The Ancient Greeks, with the observation and the experiment, helped to alter the medicine from magic to science. At the Byzantine Age the Church rescues the medical tradition. Today the incurable illnesses present elation while the science of medicine is developed rapidly. The patients and their families require phsychological, intellectual, true but also material care and support. The pastor and the people of each parish can become deacons of the patient, with their precept the love. Important is the support of patients with the Mysteries of the Church.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανίατη
Ασθένεια
Church
Pain
Disease
Θάνατος
Ποιμαντική
εκκλησία
Πόνος
Death
Incurable
Pastoral

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)