Η κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση 975 αρ. 3 ΚΠολΔ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The classification of the working demands in the compulsory execution
Η κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση 975 αρ. 3 ΚΠολΔ

Παπαδοπούλου, Αναστασία Λεωνίδα

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τη θέση των απαιτήσεων των εργαζομένων, και δη τον τρόπο με τον οποίο αυτές ικανοποιούνται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, το (γενικό) προνόμιο με το οποίο αυτές εξοπλίζονται και την σχέση τους με τις λοιπές προνομιούχες απαιτήσεις, την κατάταξη τους στον πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος, την τύχη τους σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ως και την αντίστοιχη θέση τους και αντιμετώπισή τους στην πτώχευση, ιδίως μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις και την εισαγωγή του νέου πτωχευτικού κώδικα.
This study presents the position of the working demands in the legal procedure of compulsory execution, and thus the way that these demands are satisfied, their general privilege and their relationship with other privileged demands, their classification in the proceeds of the auction, their role in case of coalision of interests among the creditors, and also their position during the bankruptcy procedure especially after the latest changes in the Bankrupt Law.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προνόμιο εργαζομένων
Κατάταξη εργατικών πτώχευση
Working privilege
General privilege
Γενικά προνόμια
Dependent work
Workers in bankruptcy
Εργατικές απαιτήσεις
Εξαρτημένη εργασία
Working demands
Classification of workers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)