Le theme du desert-fecondite a travers Seferis, Saint John Perse et Lorand Gaspar

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το θέμα της ερήμου-γονιμότητας στον Σεφέρη, τον Σεν Τζον Περς και τον Λοράν Γκασπάρ
Le theme du desert-fecondite a travers Seferis, Saint John Perse et Lorand Gaspar

Κουκουρίγκου, Νικολέτα Παναγιώτη

The three poets Seferis, Saint John Perse and Lorand Gaspar choose to go through dificult situations in order to reach their mental and psychological completion; all these expressed in their poems.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια έρευνας και εφαρμογής των γνώσεων που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η εργασία, η οποία ελπίζουμε να προσεγγίζει τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει, χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο σύνολό της η εργασία ερευνά τις σχέσεις, τις ομοιότητες και τις διαφορές τριών ποιητών και των ποιημάτων αυτών. Οι ποιητές με τους οποίους ασχοληθήκαμε είναι ο Γιώργος Σεφέρης, ο Lorand Gaspar και ο Saint-John Perse. από την εκτενή τους εργογραφία επιλέξαμε τα εξής ποιήματα: Τρία Κρυφά Ποιήματα και Η Κίχλη του Σεφέρη, Sol Absolu και Egée suivi de Judée του Lorand Gaspar και Anabase του Saint-John Perse. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί τη λεγόμενη εισαγωγή (Introduction), η οποία χωρίζεται σε πέντε μέρη, καθένα από τα οποία απαντά και σε μια διαφορετική ερώτηση. Στην εισαγωγή της εργασίας αναλύουμε αρχικά, τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την ποίηση, έπειτα, την θεωρία στην οποία βασίσαμε την εργασία, στη συνέχεια, εξηγούμε τις έννοιες désert-fécondité (έρημος-γονιμότητα), οι οποίες διέπουν όλη την εργασία και στο τέλος, αναλύουμε τα θέματα των τριών κεφαλαίων του δεύτερου και κυρίως τμήματος της εργασίας. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της θεωρίας του Δομισμού (Structuralisme) του Barthes, ο οποίος βασίστηκε στον μεγάλο γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure. Για τον Saussure το γλωσσολογικό σημείο, η λέξη, αποτελείται από το ζεύγος σημαίνον (signifiant) - σημαινόμενο (signifié). O Δομισμός προσπαθεί λοιπόν, να εξηγήσει ένα φαινόμενο, σύμφωνα με τη θέση που αυτό κατέχει μέσα σε ένα σύστημα, ακολουθώντας τους κανόνες της αλληλουχίας (association) και της αποσύνδεσης (dissociation) των γεγονότων. Ο Βarthes πίστευε πως κάθε σημείο εμπεριέχει τρείς σχέσεις. Αρχικά, μια εσωτερική και έπειτα, δύο εξωτερικές, τη συμβολική (symbolique) και τη συνταγματική-παραδειγματική (syntagmatique-paradigmatique). Σύμφωνα με τον Barthes, ο Δομισμός είναι μια «δραστηριότητα», δηλαδή μια ρυθμισμένη αλληλουχία ενός ορισμένου αριθμού νοητικών λειτουργιών. Ο στόχος επομένως, κάθε ποιητικής «δραστηριότητας», είναι να αναπαραστήσει ένα «αντικείμενο» (objet), δηλώνοντας μέσω αυτής της αναπαράστασης τους κανόνες λειτουργίας αυτού του αντικειμένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, υπογραμμίζουμε τη σημασία των κοινών βιολογικών στοιχείων, μεταξύ των τριών ποιητών. Οι ομοιότητες ανάμεσα στους Σεφέρη, Lorand Gaspar και Saint-John Perse, διαφαίνονται μέσω του τριπτύχου -έρημος, εξορία, γονιμότητα. Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούμε να αναλύσουμε τη σημασία των εννοιών αυτών και την επιρροή που είχαν, στη ζωή, στην προσωπικότητα και στο έργο των ποιητών. Μέσω των βιογραφιών των ποιητών, ανακαλύπτουμε ότι κοινά στοιχεία, όπως η ερημιά, η μοναξιά, η απομόνωση, η εξορία αλλά και η γονιμότητα-προσωπική ολοκλήρωση, διέπουν τις ζωές τους από την παιδική ηλικία και την εφηβεία, έως την ενηλικίωση και κατά τη διάρκεια όλης της επαγγελματικής τους πορείας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το πιο εκτενές όλης της εργασίας, προσπαθούμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το δίπτυχο έρημος-γονιμότητα (désert-fécondité), μέσω των ποιημάτων που επιλέξαμε στην αρχή της εργασίας. Οι τρείς ποιητές εκφράζουν στα ποιήματά τους μια κρυφή επιθυμία, να αποποιηθούν κάθε είδους εξουσία, να μεταμορφωθούν σε «Ξένο» και να προσπαθήσουν να ακούσουν τη φωνή του κόσμου. Επιθυμούν να διασχίσουν την έρημο, διότι η έρημος είναι το μέρος όπου τίποτα δεν μπορεί να εγκατασταθεί, η έρημος είναι η ίδια η μοναξιά. Οι ποιητές ψάχνουν μέσω διαφόρων στοιχείων, όπως η γη, η θάλασσα, η έρημος, το φως, το σκοτάδι, το νερό, η φωτιά, ο ήλιος, το αλάτι, ο θάνατος, να αγγίξουν την προσωπική ολοκλήρωση, την ολότητα. Τα ποιήματά τους, Τρία Κρυφά Ποιήματα, Η Κίχλη, Sol Absolu, Egée suivi de Judée και Anabase, βρίσκονται σε συνεχή έρευνα προς το άγνωστο. η ποίησή τους είναι μια περιπέτεια προς την ανακάλυψη της νέας γης - της γονιμότητας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πνευματική ολότητα
Σεφέρης
Fertility
Greek poetry-Seferis
Σεν Τζον Περς
Ψυχική ολοκλήρωση
Loneliness
Γονιμότητα
French poetry-Saint John Perse/ Lorand Gaspar
Desert
Μοναξιά/Ερημιά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.