δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Λιμάνι αρχαίων Αβδήρων
Ancient harbour of Abdera

Αυγολούπης, Ιωάννης Σταύρου

The western classic harbour of Abdera is presented, along with the geomorphical changes that (made it useless) and the relation between the history fo the city and its harbours.
Στην εργασία παρουσιάζεται το δυτικό λιμάνι της κλασικής φάσης των αρχαίων Αβδήρων και η σύνδεσή της ιστορίας της πόλης με τα λιμάνια της. Αξιολογείται η ασφάλεια που παρείχε το δυτικό λιμάνι των κλασικών χρόνων και η αποτελεσματικότητα της κυματικής σκιάς του μώλου του. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται μέσα από τον υπολογισμό του τελικού ύψους των κυματισμών που εισέρχονται στο λιμάνι αυτό αφού έχουν υποστεί τις επιδράσεις των φαινομένων της διάθλασης, της ρηχώσης, της ενδεχόμενης θραύσης και, ακολούθως, την επίδραση του φαινομένου της περίθλασης μέσα στη λιμενολεκάνη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρχαία τεχνολογία
Herodotus
Αβδηρα
Ancient Harbour
Ancient technology
Ηρόδοτος
Αρχαίο λιμάνι
Abdera

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.