Η χρήση ενισχυτικών παραγόντων των υπέρηχων στη διερεύνηση της παθολογίας της ενδομήτριας κοιλότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The use of echo-enhanging agents for the investigation of uterine cavity abnormalities
Η χρήση ενισχυτικών παραγόντων των υπέρηχων στη διερεύνηση της παθολογίας της ενδομήτριας κοιλότητας

Αναγνώστου, Ευτυχία M.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της αύξησης της διαγνωστικής ικανότητας των υπερήχων στις παθήσεις της ενδομήτριας κοιλότητας με τη χρήση παραγόντων ενίσχυσης. Ως παράγοντας ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε ο φυσιολογικός ορός. Η διαδικασία της εξέτασης περιλαμβάνει διενέργεια διακολπικού υπερηχογραφήματος μετά από έγχυση φυσιολογικού ορού στην κοιλότητα της μήτρας με ειδικούς καθετήρες (Υδροϋπερηχογραφία). Η μέθοδος συγκρίνεται με το απλό διακολπικό υπερηχογράφημα και τη διαγνωστική υστεροσκόπηση. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αιμορραγία από τη μήτρα και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με υπογονιμότητα ή ανώμαλη αιμόρροια από τα γεννητικά όργανα. Όλες εξετάσθηκαν πρώτα με κοινό διακολπικό υπερηχογράφημα, στη συνέχεια με υδροϋπερηχογράφημα και σε δεύτερο χρόνο υποβλήθηκαν σε διαγνωστική υστεροσκόπηση. Στις περιπτώσεις πού ελήφθη βιοψία ή έγινε υστερεκτομή, υπήρξε και ιστολογική τεκμηρίωση της διάγνωσης. Στο πρωτόκολλο συμμετείχαν 98 ασθενείς, από τις οποίες οι 95 τελικά συμπεριελήφθησαν στη στατιστική ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι η υδροϋπερηχογραφία είναι μια μέθοδος εύκολα εφαρμόσιμη και αποδεκτή από τις ασθενείς. Το ενδομήτριο και η κοιλότητα της μήτρας απεικονίζονται με μεγάλη σαφήνεια και κατά συνέπεια αναγνωρίζονταιεύκολα παθολογικές καταστάσεις όπως η υπερπλασία, η ατροφία, ο καρκίνοςτου ενδομητρίου, οι ενδομήτριοι πολύποδες, τα υποβλεννογόνια λειομυώματα και πολλές από τις συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας. Υπολογίσθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα της κάθε μεθόδου. Η ευαισθησία της υδροϋπερηχογραφίας ήταν 87% για τους ενδομήτριους πολύποδες, 82% για τα λειομυώματα και 75% για τις ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας. Η αντίστοιχη ευαισθησία ήταν 60%, 78% και 100%. Η στατιστική ανάλυση έγινε με διαστήματα εμπιστοσύνης 95% και υπολογισμό των θετικών και αρνητικών λόγων πιθανοφάνειας για κάθε διαγνωστική μέθοδο και για τη διάγνωση των επιμέρους παθολογικών καταστάσεων ξεχωριστά, αλλά και της συνολικής παθολογίας του ενδομητρίου. Η τελική σύγκριση των τριών διαγνωστικώνμεθόδων έγινε με τις καμπύλες ROC. Το τελικό συμπέρασμα από τη στατιστική ανάλυση είναι ότι η υδροϋπερηχογραφία υπερέχει σημαντικά του απλού διακολπικού υπερηχογραφήματος και ταυτόχρονα είναι ισοδύναμο με τη διαγνωστική υστεροσκόπηση, όσον αφορά τη διάγνωση των παθήσεων της ενδομήτριας κοιλότητας. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της υδροϋπερηχογραφίας (απλή τεχνική χαμηλού κόστους, δεν απαιτεί αναισθησία, εφαρμόζεταισε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τελευταίαμπορεί σε μεγάλο ποσοστό να αντικαταστήσει τη διαγνωστική υστεροσκόπηση στη διερεύνηση των ανωμαλιών της ενδομητρικής κοιλότητας τόσο σε προ- όσο και σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Κατ’ επέκταση η εφαρμογή της μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή πολλών άσκοπων επεμβάσεων και να προκύψει έτσι σημαντικό σωματικό ψυχολογικό όφελος για την ασθενή αλλά και οικονομικό όφελος για τη δημόσια υγεία
The aim of the present study was to evaluate the augmentation of the diagnostic accuracy of the sonography in uterine cavity abnormalities, using echo-enhancing agents. Normal saline solution was used as a negative constract agent and we chose the term 'sonohysterography'. Sonohysterography was compared with simple transvaginol ultrasonography and diagnostic hysteroscopy. A prospective survey on 98 patients(51 premenopausal with abnormal bleeding, 22 with postmenopausal bleeding and 25 with inferrtility) was conclucted. Transvaginal qelvic ultrasonography, sonohysteroscopy and hysteroscopy was performed in all patients and histopathology where indicated. The study showed that sonohysterography is an easy, safe and cheap technique with good patient tolerance. Sensivity was 87% for the endometrical polyps, 82% for the submucous myomas and 75% for the anatomical abnormalies. Specificity was 60%, 78% and 100% respectively. Sonohysterography is superior to simple transvaginal ultrasonography (p<0,05) and performed better in detecting submocous fibroids, endometrical polyps and intrauterine septa. Analysis showed equal diagnostic hysteroscopy and sonohysterography(p>0,05) and concluded the better migh be able to replace diagnostic hysteroscopy in a large proportion of patients. Our results indicate in method can be used in the evaluation of premenopausal and postmenopausal women suspected of uterine cavity abnormalities

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Transvaginal ultranosography
Υδροϋπερηχογραφία
Διαγνωστική υστεροσκόπηση
Diagnostic hysteroscopy
Μήτρα, Υπερηχητική απεικόνιση
Ενδοσκοπική υπερηχογραφία
Uterus, Ultrasonic imaging
Hysterosonography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.