Ο Αυγουστίνος και η μουσική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Augustine and the music
Ο Αυγουστίνος και η μουσική

Γιαννακοπούλου, Αννα Παντελή

Στόχος της εργασίας αυτής είναι τόσο η αναλυτική προσέγγιση του "Περί Μουσικής" ("De Musica") μέσα από μια φιλοσοφική κ' θεολογική διάσταση κυρίως όσον αφορά το διαχωρισμό της μουσικής σε δύο επίπεδα : στην αισθητή και στη νοητή (απόλυτα αληθινή μουσική), όσο και η αναλυτική επεξεργασία των βασικών εννοιών της αισθητικής θεωρίας του Αυγουστίνου που καθιστά πρόδηλες τις απόψεις του για τη μουσική.
The aim of this thesis is not only the analytical approach of "De Musica" through a philosophical and theological dimension especially about the division of music in two parts : in the tangible and in the intellectual (the absolute real music), but also the analytical elaboration of the basic notions of Augustine's aesthetic theory which makes obvious his aspects of music.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερμηνευτική ανάλυση χωρίων πάνω σε θέματα μουσικής (Αυγουστίνος)
Analysis of "De Musica" of St. Augustine
Traductional analysis of some texts about music (Augustine)
Basic notions of Augustine's aesthetic theory
Ανάλυση βιβλίου "Περι Μουσικής", (De Musica)Αυγουστίνου
Βασικές έννοιες αισθητικής θεωρίας Αυγουστίνου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.