Η νεολιθική εγκατάσταση στον Προσκυνά Φθιώτιδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The neolithic site of Proskynas Fthiotidas
Η νεολιθική εγκατάσταση στον Προσκυνά Φθιώτιδας

Ψιμόγιαννου, Αικατερίνη Χαραλάμπους

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εξετάστηκε η νεολιθική εγκατάσταση στη θέση Ράχη Προσκυνά της ανατολικής Λοκρίδας του νομού Φθιώτιδας, τα υλικά κατάλοιπα της οποίας αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής, που διενεργήθηκε με την επίβλεψη της ΙΔ΄ Ε.Π.Κ.Α. Λαμίας, με αφορμή τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Στην παρούσα εργασία περιγράφηκαν αναλυτικά τα ανασκαφικά δεδομένα της νεολιθικής εγκατάστασης στον Προσκυνά (ταφές, λάκκοι) και εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στις κοινωνικές και ταφικές πρακτικές που καταγράφονται στη θέση, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην κεραμική που τις συνοδεύει, στη χωρική της κατανομή, καθώς επίσης στην πιθανή πρακτική και συμβολική χρήση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες θεωρητικές αρχαιολογικές προσεγγίσεις. Μέσω της τυπολογικής εξέτασης της κεραμικής έγινε προσπάθεια μίας σχετικής χρονολογικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία η θέση του Προσκυνά τοποθετείται στην Τελική Νεολιθική, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για την ήδη διαμορφωμένη κεραμική ακολουθία της νεολιθικής εποχής στην ευρύτερη περιοχή που εξετάζουμε. Η σημασία της μελέτης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, με αφορμή τα δεδομένα από τον Προσκυνά, έγινε μία πρώτη προσπάθεια αναζήτησης, σύνθεσης, συζήτησης και ερμηνείας των στοιχείων του υλικού πολιτισμού του τέλους της Νεολιθικής εποχής, όπως αυτά έχουν προκύψει από ανασκαφικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.
The purpose of this master thesis was to present the neolithic site of Proskynas in East Lokris of central Greece and to examine the social and mortuary practices of the Final Neolithic period in central and southern Greece. Emphasis was given mainly on the pottery of the site, on its use in the social context of Proskynas and on its possible symbolic role during the Final Neolithic period.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κεραμική
Final neolithic
Τελική νεολιθική
Ταφικές πρακτικές
Κεντρική και νότια Ελλάδα
Ταφές
Central and southern Greece
Burials
Pottery
Mortuary practices
Λάκκοι
Pits

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)