Αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Air cargo transport
Αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές

Παπάζογλου, Χρήστος Παναγιώτη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί αναλυτικά Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί αναλυτικά το σύστημα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών παγκοσμίως και ειδικότερα για την Ελλάδα. Αρχικά γίνεται αναφορά στη σημασία, στα πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες των εμπορευματικών αερομεταφορών, ενώ ακολουθεί η διερεύνηση των επιμέρους στοιχείων του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι αναγκαίες υποδομές, που είναι τα αεροδρόμια και οι εμπορευματικοί σταθμοί τους. Για να αναδειχθούν οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο γίνεται αναφορά στα πενήντα πρώτα αεροδρόμια παγκοσμίως σε εμπορευματική κίνηση την τελευταία εξαετία και εξετάζονται οι τάσεις της αγοράς. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην αεροναυπηγική βιομηχανία και αναλυτική έκθεση των αεροσκαφών και του εξοπλισμού τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Έπεται η αναφορά στα είδη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αερομεταφοράς φορτίου, στα σύγχρονα μοντέλα σύνδεσης προέλευσης-προορισμού και στην ανάλυση του αεροπορικού ναύλου. Ακολούθως αναφέρονται οι πενήντα πρώτες αεροπορικές εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως την τελευταία εξαετία και αναλύονται οι μεταβολές που έχουν συμβεί στο χώρο. Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας αφορά την περιγραφή και ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών φορτίου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και της παρουσίασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εκτίθενται και αναλύονται το μεταφορικό έργο, η εξέλιξη, οι δυνατότητες, τα προβλήματα και τα σχέδια ανάπτυξης των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας σε εμπορευματική κίνηση, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Γίνεται περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών και τη διαχείριση φορτίου και παρουσίαση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ακολουθεί η παρουσίαση των ελληνικών αεροπορικών εταιριών, των αεροσκαφών που διαθέτουν, των δυνατοτήτων τους, του μεριδίου αγοράς που κατέχουν και των μελλοντικών τους προοπτικών. Τέλος, γίνεται αναφορά στις εταιρίες ταχυμεταφορών, στις ξένες αεροπορικές εταιρίες που πραγματοποιούν μεταφορά εμπορευμάτων προς και από την Ελλάδα και στους διαμεταφορείς, των οποίων αναλύονται οι δράσεις και ο ρόλος στη συγκεκριμένη αγορά. Στο τελευταίο τμήμα της διπλωματικής εργασίας εξετάζονται οι προβλέψεις για το μέλλον και τα προβλήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο χώρος των εμπορευματικών αερομεταφορών. Γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων και των προτάσεων, που προέκυψαν από τη μελέτη της παγκόσμιας και της ελληνικής αγοράς εμπορευματικών αερομεταφορών, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν και περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία.
In this thesis an effort is made to research and record the Global and Greek air cargo In this thesis an effort is made to research and record the Global and Greek air cargo industry. The importance, advantages and potential of air cargo transfer is presented at first, while the examination of the elements that comprise the industry follows. Specifically, the necessary infrastructure, which is the airport and its cargo terminal, is examined. In order to represent the current developments and future tendencies in the field, the world’s top cargo airports over a period of six years are presented. A presentation of the aviation industry, the cargo aircrafts it manufactures and their equipment follows. The categories and physiognomy of air cargo operations are presented, while transport hub models and air cargo charges are analyzed. The world’s top cargo airlines over a period of six years are presented and the market’s changes are examined. The second part of the thesis is concerned with the Greek domestic and international air cargo market, as well as the research and description of everyone involved. The domestic, international and total cargo (freight & mail) uplift, capabilities, problems, progress and development plans of Athens International Airport (AIA) and Thessaloniki’s International Airport are recorded. The ground handling and cargo handling procedures and companies are described in detail. The presentation of Greek airlines is given, as well as a description of their aircraft, transfer capabilities, market share and future prospective. In conclusion, a detailed reference is made to the express currier integrators and foreign cargo airlines, as well as the significance of the forwarders. In the last part of the thesis, the problems and forecasts of the air cargo industry are examined. Proposals and conclusions about the Global and Greek air cargo market are presented, which arouse from the collected, researched and recorded afore-mentioned data, which has been included in this work.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αεροπορικό φορτίο
Αεροπορικές επιχειρήσεις και εταιρίες
Εμπορευματικές αερομεταφορές και Ελλάδα
Aircraft industry (Boeing, Airbus)
Αεροσκάφη, Αεροναυπηγική βιομηχανία
Air cargo (freight and mail)
Athens International Airport (AIA), Makedonia SKG
Αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές
Αεροδρόμια -εμπορευματικός σταθμός
Airlines, Air cargo industry, Air cargo carriers
Airport (cargo terminal)
Greek air cargo market statistics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.