Κλασματοποίηση διαλυτής οργανικής ύλης στα διασταλάγματα ΧΥΤΑ -βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Fractionation of dissolved organic matter in sanitary landfill leachate-biological treatment schemes
Κλασματοποίηση διαλυτής οργανικής ύλης στα διασταλάγματα ΧΥΤΑ -βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας

Τσιλογεώργης, Ιάσων Νικολάου

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση του προφίλ της διαλυτής οργανικής ύλης (DOM) σε δείγματα "ώριμων" διασταλαγμάτων ΧΥΤΑ, πριν και μετά την επεξεργασία τους με διάφορες μεθόδους. Για την κλασματοποίηση της DOM στα διασταλάγματα χρησιμοποιήθηκαν τρεις ίδιες διαδοχικές στήλες πληρωμένες με τη μη ιονική ρητίνη DAX-8. Προέκυψαν τέσσερα κλάσματα : (1) υδρόφοβες ουδέτερες ενώσεις (HON), υδρόφοβες βάσεις (HOB), (3) υδρόφοβα οξέα (HoA) και (4) υδρόφιλες ενώσεις (Hi). Επίσης, έγινε επεξεργασία των "ώριμων" διασταλαγμάτων με ασυνεχή βιοαντιδραστήρα διαδοχικών φάσεων με μεμβράνες (MSBR) με στόχο τη βέλτιστη απομάκρυνση οργανικού άνθρακα και θρεπτικών.
The aim of this study was to characterize the dissolved organic matter (DOM) in mature landfill leachate samples. The non ionic resin supelite DAX-8 was used for the fractionation process. Four distinct fraction were derived : (1)hydrophobic neutrals (HON), (2)hydrophobic bases (HOB), (3)hydrophobic acids (HOA) and (4) hydrophilic fraction (Hi). A second goal of the present study was to assess the performance of a bench-scale membrane sequencing batch reactor (MSBR) fed with "mature" landfill leachate, containing rather recalatrant organic compounds.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fractionation
Dissolved organic matter
Διασταλάγματα ΧΥΤΑ
Membrane bioreactors
Landfill leachate
Κλασματοποίηση
Μη ιονικές ρητίνες
Biological treatment
Διαλυτή οργανική ύλη
Βιολογική επεξεργασία
Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών
Non ionic resins

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)