Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα ΕΛΑΚ και διαμοίραση γνώσης: apache http server - Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση διαμοίρασης γνώσης σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Free open source software and knowledge sharing: apache http server-Qualitative and Quantitative analysis in mailing lists
Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα ΕΛΑΚ και διαμοίραση γνώσης: apache http server - Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση διαμοίρασης γνώσης σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παλαμίδα, Ευτυχία Νικολάου

The Foss development is one of the most remarkable fields in the Software Society. The new releases of the source code are developed by individuals with common goals and beliefs. This process leads to more qualitative software. The knowledge is valuable only when it is shared. The power of FOSS communities relays on the fact that the members of the community share their knowledge. This process adds value not only to the members but also to the whole community and its final outcomes. The Apache http Server, one of the most known FOSSprojects, occurs to have high level knowledge sharing. more specifically, the percentage of knowledge providers is high while some emails refer to "architectural knowledge".
Η ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα αποτελεί έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες τομείς στον χώρο της Πληροφορικής. Αναμφίβολα η δημιουργία νέων εξελιγμένων εκδόσεων κώδικα πραγματώνεται πιο ποιοτικά όταν συντελείται από μια ομάδα ατόμων με κοινό πνεύμα.Κινητήρια δύναμη αυτών των κοινοτήτων αποτελεί η ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από την διαδικασία της Διαμοίρασης γνώσης. Το να κρατά κανείς την γνώση ανεκμετάλλευτη μόνο για τον εαυτό του χωρίς να συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία ανταλλαγής, κρίνεται μη εποικοδομητικό τόσο για τον ίδιο όσο και για το σύνολο της κοινότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΕΛΑΚ, ο Apache hhtp Server αποτελεί κατόπιν έρευνας που διεξήχθη μια κοινότητα βασισμένη σε μεγάλο ποσοστό στην Διαμοίραση Γνώσης, με μεγαλύτερο ποσοστό Παρόχων Γνώσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφορούν σε «αρχιτεκτονική γνώση λογισμικού».

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Foss community
Ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Foss development
Free open source software
Knowledge sharing
Ρητή και άρρητη γνώση
Architectural knowledge
Ανάπτυξη Ελακ
Αρχιτεκτονική γνώση
Διαμοίραση γνώσης
Explicit and tacit knowledge
Κοινότητα ελακ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)