Εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης και αποτίμησης έργου ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Application of follow up activities and assessement of information system development
Εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης και αποτίμησης έργου ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος

Καλπατσινίδου, Νικολέτα Χρήστου

In this essay, there isa report of the control and follow-up methods of existing and under development information systems, as well as a description of the existing legislation and safety issues. Also, there is an examination of real system as for the objectives, the technical description, the legal issues and the education of users, and a presentation of the framework for the control of the development of this system. The program refers to the development and the application of electronic systems, as far s its is concerned the control of the athletic facilities
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά των μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης πληροφοριακών συστημάτων, υπαρχόντων και υπό ανάπτυξη, καθώς και μια περιγραφή της υπάρχουσας νομοθεσίας και των θεμάτων ασφαλείας. Μελετάται ένα πραγματικό έργο πανελλαδικής εμβέλειας ως προς τους στόχους, την τεχνική περιγραφή, τα νομικά ζητήματα και την εκπαίδευση των χρηστών και παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τον έλεγχο της ανάπτυξης του έργου. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή Ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτίας αθλητικών οργανώσεων στις εγκαταστάσεις τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Audit
Information system
Methodology
Ανάπτυξη συστήματος
System development
Παρακολούθηση έργου
Μεθοδολογία
Framework
Πληροφοριακό σύστημα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)