δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αρμοδιότητα στην ποινική δίκη
The criminal jurisdiction

Παλουκίδου, Ελευθερία Κωνσταντίνου

The present thesis focuses on the way that the Greek law theory and case - law deal with the procedural institution of jurisdiction throughout the beginning of the criminal procedure till the execution of the penalty. Specially deals with matters of definition the competent organ relevantly to specific institutions of the criminal law, such as the competent organ to decide about the indictment, the complicity or the accumulation of crimes etc. Finally, special chapters are about the potentials to invalidate the judgment that did not apply right the procedure law about the jurisdiction.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης της θεωρητικής και νομολογιακής αντιμετώπισης του δικονομικού θεσμού της αρμοδιότητας σε όλη της εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, από την απόφαση για την κίνηση της ποινικής δίωξης μέχρι και το στάδιο της εκτέλεσης της ποινής. Ιδιαίτερα δε αναδεικνύεται η αντιμετώπιση ζητημάτων εξεύρεσης της αρμοδιότητας (λειτουργικής, καθ' ύλη και κατά τόπο) στα πλαίσια ιδιαίτερων θεσμών του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, όπως η αρμοδιότητα για την κήρυξη του πέρατος της προδικασίας και την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, την υφ' όρον απόλυση, τη συμμετοχή περισσοτέρων σε ένα έγκλημα ή τη συρροή εγκλημάτων κ.α. Τέλος ιδιαίτερα κεφάλαια αφιερώνονται στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανατροπής της απόφασης ή του βουλεύματος που κηρύττουν εσφαλμένα την αναρμοδιότητα των επιληφθέντων οργάνων ή καταφάσκουν εσφαλμένα αυτήν και κυρίως στις συνέπειες που συνδέονται με την ακύρωση αυτών των αποφάσεων ή βουλευμάτων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατά τόπο
Ποινική δίωξη
Jurisdiction
Δικαιοδοσία
Cassation
Appeal
Εφεση
Αρμοδιότητα
Αναίρεση
Local
Persecution
Terms of reference

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.