Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του δημοσίου επί αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Enforcement of judgements of the court of audit against the State
Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του δημοσίου επί αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου

Ταμαμίδης, Αναστάσιος Σάββα

Enforcement of the judgments of the Court of Audit against the greek State is provided by the Constitution. A final judgment is necessary. The State must comply with the judgment either by abstention or by positive actions/measures. The European Court of Human Rights has repeatedly condemned Greece due to incomplete compliance. Responsibility of civil servants. Enforcement procedure (jurisdiction, nature of judgment etc.). Private - public property.
Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπεται πλέον από το Σύνταγμα. Απαιτείται τελεσίδικη απόφαση. Η Διοίκηση υποχρεούται σε συμμόρφωση με αποχή αλλά και με θετικές ενέργειες. Το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα καταδικάσει την Ελλάδα λόγω έλλειψης συμμόρφωσης. Ευθύνη κρατικών οργάνων. Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (δικαιοδοσία, φύση απόφασης κλπ.). Ιδιωτική - δημόσια περιουσία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημόσια/ιδιωτική περιουσία
Public/private property
Enforcement
Enforcement orders
Compliance
Συμμόρωση
Σύνταγμα
Court of audit
Ελεγκτικό συνέδριο
Εκτελεστοί τίτλοι
Αναγκαστική εκτέλεση
Constitution

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)