Αρχαιοελληνικός μύθος και τελετές ενηλικίωσης: μύθος του Θησέα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ancient greek myth and initiation ritual: Theseus muth
Αρχαιοελληνικός μύθος και τελετές ενηλικίωσης: μύθος του Θησέα

Μπουρμπούλιας, Βασίλειος Γεωργίου

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Αρχαιοελληνικός Μύθος και Τελετές Ενηλικίωσης: Ο Μύθος του Θησέα» περιστρέφεται γύρω από το πολυσύνθετο φαινόμενο του αρχαίου ελληνικού μύθου και μελετά τις δυνάμεις που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν διαχρονικά. Αναλύει τους τρόπους προσέγγισής του από τους σύγχρονους μελετητές και εστιάζει στη σχέση που φαίνεται να υφίσταται ανάμεσα στον μύθο και την θρησκεία ιδιαίτερα δε, μελετά την αλληλεξάρτηση μύθου και τελετών ενηλικίωσης αναλύοντας διεξοδικά και τον δεύτερο όρο του διπόλου καθώς και τη λειτουργία του στα πλαίσια σύγχρονων «πρωτόγονων» λαών. Μετά την ενδελεχή μελέτη των δύο παραπάνω όρων η εργασία εστιάζει - στο πλαίσιο του δευτέρου κεφαλαίου - στον αρχαιοελληνικό μύθο, και συγκεκριμένα στον μύθο του Θησέα. Μέσα από τη μελέτη του εν λόγω μύθου και με τη βοήθεια των μυητικών πρακτικών, που κατά κανόνα περιλαμβάνει μια τελετή ενηλικίωσης, γίνεται μία απόπειρα να ανιχνευθούν στοιχεία και ενδείξεις, που να οδηγούν σε πιθανές τελετές ενηλικίωσης και ένταξης νέων αρρένων μελών στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία, νεκρές ήδη κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, όταν και το εκπαιδευτικό σύστημα των Αθηνών είχε πάρει πλέον τη γνωστή σε όλους μας μορφή και οργάνωση.
The present post-graduate essay titled "Ancient Greek Myth and initiation rites: The Theseus' Myth" aimed to explore the complex nature of ancient Greek myth. After a brief analysis of its various interpretative attempts we came to the following conclusions: myth is not just an imaginative story word "mythos" is rather a floating signifier and any Greek myth is a set of multiforms of the same story and its structure can be perceived at various levels and in different codes. Soon after, we focused on the relation between myth and religion and more specifically on the interrelation between myth and initiation rites. With the second term of our bipolar system satisfactorily explored (term's definition and problems, initiatory motifs and practices, Van Gennep's tripartite scheme on contemporary initiation rites) we came to the second part of our essay. Due to initiation's transhistorical and metacultural dimension we've been able to apply our conclusions and our initiatory schemes on the corpus of Theseus' myths and rituals and detect hidden traces that could probably lead us to a set of ancient Athenian initiation rites. Through and by these initiation rites Athenian ephebes became men/adults but their initiatory practices had already lost their initiatory function during fifth century b.C. when the Athenian educational system attained its well known form and organization.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Myths interpretations and approaches
Anthropology and religion
Ανθρωπολογία της θρησκείας
Theseus myth
Τριμερές σχήμα μιας τελετής ενηλικίωσης A. van Grennep
Rites of passage, initiation rites (puberty, coming of age riter)
Αρχαιοελληνικός μύθος
Διαβατήριες τελετές (τελετές ενηλικίωσης)
A. van Gennep and its tripartite scheme of a rite of passage
Ερμηνευτική και προσεγγίσεις/αναγνώσεις του μύθου
Ancient Greek Myth
Μύθος του θησέα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)