Εφαρμογές της δειγματοληψίας: ο συντελεστής μεταβλητότητας και οι συμμετρικές κατανομές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Applications of sampling: the coefficient of variation and the symmetric distributions
Εφαρμογές της δειγματοληψίας: ο συντελεστής μεταβλητότητας και οι συμμετρικές κατανομές

Θεοδοσίου, Φωτεινή Απόστολου

Ο προσδιορισμός της συνάρτησης κατανομής και της συνάρτησης πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής επιχειρείται με κύρια εργαλεία τη Δεγματοληψία, το Συντελεστή Μεταβλητότητας και τις Συμμετρικές Συνεχείς Συναρτήσεις. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από την εφαρμογή που συμπεριλαμβάνεται στην εργασία, όπου χρησιμοποιώντας δείγμα που έχουμε συγκεντρώσει καταλήγουμε να ορίσουμε διαστήματα για τη μεταβλητή.  
The sampling in combination with the Coefficient of Variation are used in order to deal with the case of random variables with  continuous and symmetric distribution. The goal of the paper is to construct a scale to classify the symmetric random variables instead of defining their probabilitydensity function, which is usually painful and long procedure. This statement is enhanced with some illustrative examples, where we apply this approach in real data.   In the first chapter the reasons which guide us generally in Sampling Techniques instead of census are mentioned.   In the second chapter we present the basic techniques of Sampling. The characteristics, the estimators and the fields of its uses are also covered, respectively for each type of Sampling.   In the third chapter we develop the Coefficient of Variation and its properties.    In the fourth chapter the Continuous and Symmetric Distribution is presenting.   In the last chapter follows an application of our initial statement with real data.  

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δείγμα
Sample
Συμμετική συνεχής κατανομή
Sampling
Coefficient of variation
Symmetric and continuout distribution
Δειγματοληψία
Συντελεστής μεταβλητότητας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)