Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολυνευροπάθειας λόγω κατάκλισης στα περιφερικά νευρομυϊκά χαρακτηριστικά μυοσκελετικών συστημάτων σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Evaluation of the consequences of polyneuropathy on the peripheral neuromascular features of myoskeletikal systems in Intensive Care bedridden patients
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολυνευροπάθειας λόγω κατάκλισης στα περιφερικά νευρομυϊκά χαρακτηριστικά μυοσκελετικών συστημάτων σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ελεσνίτσαλης, Γιώργος Ηλία

Η πολυνευροπάθεια σε αρρώστους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ αποτελεί μία συνήθη επιπλοκή και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναγνωρίζεται ως μια νόσος που ανιχνεύεται στα άκρα και προβληματίζει με τη δυσκολία που εμφανίζουν οι άρρωστοι να αποδεσμευτούν από την αναπνευστική μηχανική υποστήριξη. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανίχνευση της αντανακλαστικής συμπεριφοράς του υποκνημιδίου μυός μετά από ηλεκτρική διέγερση του κνημιαίου νεύρου σε διασωληνωμένους αρρώστους της ΜΕΘ με ελεύθερο ιστορικό. Στην έρευνα συμμετείχαν 13 άρρωστοι που νοσηλεύονταν για περισσότερο από πέντε ημέρες, και είχαν υψηλό APACHE II score (>15) και 13 υγιείς εθελοντές που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ως παράμετροι της αντανακλαστικής απάντησης του μυός αξιολογήθηκαν το εύρος του H-reflex, του M-wave και του F-wave στον υποκνημίδιο μυ, μετά από ερεθισμό του κνημιαίου νεύρου στο ύψος της ιγνυακής κοιλότητας, καθώς επίσης και η ταχύτητα αγωγιμότητας του κνημιαίου νεύρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά μικρότερες τιμές στους αρρώστους σε σχέση με τους υγιείς στο μέγεθος του H-reflex (p<0,01), και του M-wave (p<0,05) του υποκνημιδίου μυός και την ταχύτητα αγωγιμότητας του κνημιαίου νεύρου (p<0,001), ενώ στο δυναμικό του F-wave δεν παρατηρήθηκε καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπεραίνεται ότι τόσο η αντανακλαστική συμπεριφορά του υποκνημιδίου μυός όσο και η ταχύτητα αγωγιμότητας του κνημιαίου νεύρου μετά από την ηλεκτρικό ερεθισμό επηρεάζεται σε αρρώστους που ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων πασχόντων και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Η μελέτη των παραπάνω νευρολογικών παραμέτρων, μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω διερεύνηση της εξέλιξης της πολυνευροπάθειας βαρέως πασχόντων σε ΜΕΘ.
Polyneuropathy constitutes a common complication in critically ill patients of the Intensive Care Unit (ICU) and in the last few years it appears to be identified as an illness detectable in the limbs. This raises many concerns as to the difficulties the patients meet when they are disengaged from mechanical ventilation.The aim of the present study was to investigate neurological parameters in intubated critically ill patients of the ICU who had no medical history prior to their admission in the ICU. Thirteen (13) patients who had been hospitalized for more than five (5) days and had a high APACHE II score > 15 and 13 age-matched control subjects were asked to participate in the present study on a volunteer basis.The H-reflex, M-wave and F-wave of the soleus muscle and the conduction velocity of the tibial nerve.was recorded after electro-stimulation of the tibial nerve at the popliteal-fossa level. Statistical analysis revealed a significant difference between the patient and control group in the H-reflex, (p<0,06), M-wave (p<0,04) and conduction velocity (p<0,001) measurements, whereas there was no significant difference (p<0,63) compared with the control group in the F-wave measurement. It is concluded that the amplitude of the H-reflex and M-wave soleus' response as well as the nerve's conduction velocity are affected in critically ill patients. The study of the above neurological parameters can provide further insights into the progress and development of polyneuropathy of critically ill patients in ICUs.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυνευροπάθεια
Muscle weakeness Compound muscle action potentional
H-reflex
Ηλεκτρομυογράφημα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Tαχύτητα αγωγιμότητας
Critical illness polyneuropathy
Contaction velocity
Mηχανική αναπνευστική υποστήριξη
Mechanical ventilation
F wave
M-wave

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.