δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η βασιλεία του Ρωμανού Δ' Διογένη (1068-1071)
The reign of Romanus IV Diogenes

Βασιλακίδου, Ελισάβετ Ιωάννη

Η σύντομη βασιλεία του Ρωμανού Δ΄ Διογένη (1068-1071) τοποθετείται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της κρίσης του 11ου αιώνα και των συνεπακόλουθων προβλημάτων που δημιουργούσε η παρουσία εχθρών, κυρίως των Σελτζούκων Τούρκων στο ανατολικό μέτωπο της αυτοκρατορίας. Πραγματοποίησε τρεις εκστρατείες εναντίον τους, χωρίς ιδιαίτερα θεαματικές νίκες, εκτός, βέβαια, από την επίδειξη ανδρείας και της αποφασιστικότητας του αυτοκράτορα να απαλλάξει τα ανατολικά σύνορα του κράτους από την εχθρική απειλή. Η τρίτη εκστρατεία, που έληξε με την ήττα των βυζαντινών δυνάμεων στο Μαντζικέρτ το 1071 από το σελτζούκο σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, σήμανε την αρχή της στρατιωτικής κατάρρευσης της αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. Ακολούθησε ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του έκπτωτου Ρωμανού και της δυναστείας των Δουκών, που έληξε με την τύφλωση του Ρωμανού (29 Ιουνίου 1072) και το τέλος του στις 4 Αυγούστου 1072.
The short reign of Romanus IV Diogenes (1068-1071) took place during the general 11th century crisis and the consequential problems created from the presence of enemies in the eastern border of the empire, especially the Seljuk Turks. Romanus carried out three expeditions against the Turks aiming to alleviate the eastern borders from hostile threats, which resulted in no spectacular victories, expect from the great bravery and determination exhibited by the emperor himself. The third expedition ended up with the defeat of the Byzantine forces at the battle of Mantzikert in 1071 from the Seljuk Sultan Alp Arslan. This signified the beginning of the Asia Minor's military collapse. The bitter civil war that followed between the deposed emperor Romanus and the dynasty of Dukes was concluded with the blindness of the former (June 29, 1072) and his subsequent death on August 4, 1072.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

The battle of Mantzikert
The Seljuk turks
Η μάχη του Μαντζικέρτ
Ελληνικές και αραβικές πηγές για τη μάχη του Ματζικέρτ
Romanus Iv Diogenes
Αλπ. Αρσλαν
Οι Σελτζούκοι τούρκοι
The Seljuk sultan Alp Arslan
Ρωμανός Δ' Διογένης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.