Αρχιτεκτονική τοπίου και δίκτυα πράσινου στα σύγχρονα αστικά κέντρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Landscape architecture and green networks in modern urban centers: potential and perspectives - methodology : case study Larisa
Αρχιτεκτονική τοπίου και δίκτυα πράσινου στα σύγχρονα αστικά κέντρα

Λιονάτου, Μαρία Δ.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετώνται και αναλύονται οι έννοιες των αστικών χώρων πρασίνου και των δικτύων πρασίνου ως μορφολογική και συνθετική εξέλιξη των σύγχρονων αστικών χώρων. Αναλύεται η σημασία της ταξινόμησης των χώρων πρασίνου στη σύνθεση των δικτύων και η επιλεκτική διαχείριση και επιλογή περιβαλλοντικών δεικτών και παραγόντων στο στάδιο της διάκρισης και αξιολόγησης των κύριων και δευτερευόντων περιοχών πρασίνου του δικτύου. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση είναι αποτέλεσμα αναλυτικής μελέτης και διερεύνησης διεθνών τάσεων και μεθόδων δημιουργίας δικτύων πρασίνου και η πρωτοτυπία της αφορά τόσο στον τρόπο επιλογής των δομικών στοιχείων του προτεινόμενου δικτύου πρασίνου όσο και στη συνθετική διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών χαρτών του δικτύου πρασίνου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εξετάζεται κατά την εφαρμογή της στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λάρισας, όπου επιχειρείται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός δικτύου πρασίνου που θα διαπερνά και θα συνδέει τον ιστό της πόλης και τους κατακερματισμένους αστικούς χώρους, θα εξισορροπεί της υπάρχουσες ανισότητες, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και θα αναβαθμίζει το αστικό τοπίο
This thesis is concerned with the research and analysis of urban green and green network, as the result of a combined morphological development. Important classification systems of urban green places and environmental parameters are introduced and studied using G.I.S, in order to evaluate their contribution in the selection and landscape assessment of major and minor green areas, as components of the green network.The proposed methodology is conducted and tested in a study case in Larisa, a medium size city, where urban development, shrinkage of the green undeveloped areas and the continuous growth of the city core causes a transmutation in the urban network. The scope arises in multiple levels and engages protecting of ecological habitats and natural resources, establishment and planning of new green areas, linkage of natural, agricultural, recreational, historic and cultural areas via green infrastructure, grant of public access through greenway connectors and benefit from the scenic, recreational and imperative opportunities provided therein

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αειφορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική αστικού τοπίου, Ελλάδα
City planning, Greece
Urban green
Πολεοδομία, Ελλάδα
Αστικό πράσινο
Διαδρομές πρασίνου
Sustainability
Urban landscape architecture, Greece
Environmental planning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.