Οικουμενική δικαιοδοσία: μια εναλλακτική πρόταση στη μάχη κατά της ατιμωρισίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Universal surisdiction: an alternative proposal to fight impunity
Οικουμενική δικαιοδοσία: μια εναλλακτική πρόταση στη μάχη κατά της ατιμωρισίας

Μακρή, Δήμητρα Π.

Η διατριβή πραγματεύεται τη δυνατότητα των εσωτερικών δικαστηρίων των κρατών να δικάσουν σοβαρά εγκλήματα διεθνούς δικαίου βάσει της αρχής της Οικουμενικής Δικαιοδοσίας, δηλαδή, χωρίς να έχουν καμία σχέση με το θύτη, το θύμα ή τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος. Εξηγείται στις γραμμές της πως είναι δυνατή η εφαρμογή της, ποια συγκεκριμένα εγκλήματα μπορεί να θέσει στο στόχαστρό της, ποια εμπόδια μπορούν να εμποδίσουν την εφαρμογή της, ποια είναι η σχέση της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς επίσης και το ποιες είναι οι αρχές εκείνες που μπορούν να οριοθετήσουν και να ομογενοποιήσουν την εφαρμογή της. Αναλύεται η υπόθεση- προηγούμενο για την Οικουμενική Δικαιοδοσία, η υπόθεση Πινοτσέτ καθώς και άλλες υποθέσεις που ξεκίνησαν στην Ισπανία, μια χώρα που καθοδηγεί τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας επιλέγοντας να δράσει εφαρμόζοντας την Οικουμενική Δικαιοδοσία.
The thesis deals with Universal Jurisdiction, meaning the possibility of the courts of a state to judge serious crimes under international law, without having any connection with the victim, the violator or even the place of the crime. It is explained how it is possible to use Universal Jurisdiction, which are the specific crimes that it can target, which are the problems that may occur when a state decides to apply it, if there is a confrontation between Universal Jurisdiction and the International Criminal Court and which are the principles that can homogenize its application in order to minimize problems that may arise. There is also an analysis of the case – precedent for Universal Jurisdiction, the Pinochet Case, and other cases that Spain is trying to judge based in Universal Jurisdiction in order to fight impunity.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Οικουμενική δικαιοδοσία
Pinochet
Schillingo
Princeton
Εγκλημα Διεθνούς Δικαίου
Εκδοση
Jurisdiction (International law)
Ασυλία
Allende
Ατιμωρησία
Ισπανία
Criminal jurisdiction
Ποινική δικαιοδοσία
Δικαιοδοσία (Διεθνές δίκαιο)
Menchu
Eihmann

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.